Primer pla de les mans d'una persona gran

Canvis en les pensions de viudetat: nous requisits per a les parelles de fet

Els criteris d'accés a la legislació actual suposen una discriminació per als cònjuges que no estan casats

Avui en dia, les parelles de fet poden accedir a la pensió de viduïtat però amb uns requisits més durs que de les persones casades. Ara, però, nova reforma de les pensions preveu eliminar aquesta discriminació. Els criteris d'accés a la pensió de viduïtat de les parelles de fet estan a punt de canviar.

Requisits per a la pensió de viduïtat

La llei de seguretat social contempla els requisits d'accés a la pensió de viduïtat per a parelles de fet. El cònjuge mort ha d'estar donat d'alta a la Seguretat Social i haver cotitzat almenys 500 dies en els últims cinc anys. Amb quinze anys cotitzats no necessita estar donat d'alta.

Es reconeix el dret a la pensió de viudetat a les parelles de fet que hagin conviscut almenys cinc anys abans de la mort d'un dels cònjuges. A més, els ingressos de l'any anterior del beneficiari no poden superar els guanys del causant.

Les parelles de fet amb ingressos anuals inferiors a 19.950 euros també tenen dret a la pensió de viduïtat. En aquest barem s'hi inclouen les rendes de la feina, els estalvis i inversions i el patrimoni. Però aquest i altres aspectes generen una discriminació evident per als que no estan casats.

Moltes parelles es queden fora

Moltes parelles de fet amb ingressos, capital o patrimoni propis no poden accedir a la pensió de viduïtat. Els requisits suposen una discriminació que deixa fora moltes parelles. Aquestes exigències es fan a parelles de fet i no a parelles casades.

Un dels objectius de la nova reforma de les pensions és «aprofundir en reformes de la pensió de viduïtat per a eliminar tota discriminació». Segons les recomanacions del Pacte de Toledo, estar o no casat no pot ser un motiu de discriminació.

La nova reforma de les pensions, que s'ha d'establir abans que acabi el 2021, contempla la revisió dels requisits d'accés a la pensió de viduïtat per a parelles de fet. La intenció és equiparar els criteris d'accés amb els de les parelles casades. A partir de l'any que ve, per tant, s'inclouran nous criteris.

El primer que podria canviar és l'exigència d'haver conviscut durant almenys cinc anys abans de la mort. El govern espanyol planteja suprimir aquesta limitació per a casos de violència de gènere o maltractament. Això vindrà acompanyat d'altres modificacions importants.

Resposta per a una nova realitat social

El Pacte de Toledo crida a una reforma integral de les pensions de viudetat. Demana tenir en compte la nova realitat social i les circumstàncies dels beneficiaris. L'objectiu és protegir els pensionistes que no tenen altres recursos i limitar les pensions per a persones menys vulnerables.

El Govern vol reduir les pensions de viduïtat per a persones amb un nivell de rendes elevat i millorar les que beneficien persones amb pocs recursos. El model ja s'està posant en pràctica en altres països, on els sol·licitants han de presentar la situació financera del nucli familiar.

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha plantejat aquesta possibilitat, però s'ha trobat amb el rebuig de sindicats i patronal. Té intenció de presentar una proposta alternativa per a assolir l'objectiu de la reforma, que hauria d'estar a punt i aprovar-se abans de 2022.

Dades de l'Institut Nacional d'Estadística mostren que el 2020 hi havia a Espanya 1,8 milions de parelles de fet i 9,5 milions de matrimonis. Però la tendència marca un augment de parelles de fet i una reducció de matrimonis en els últims anys, cosa que indica una nova realitat social a Espanya.

Aquesta nova realitat social s'hauria de veure reflectida en el nou sistema de pensions públiques, que és, sens dubte, el gran projecte de la legislatura per al govern de Pedro Sánchez. Per això està intentant dur endavant les negociacions amb un ampli espectre de les forces socials.