Canvis a les pensions: com seran amb el nou complement de maternitat

L'import es percebrà d'acord amb una quantitat fixa per fill i no en percentatge

Imatge d'una mà d'una persona gran i diverses monedes d'euro
Imatge d'una mà d'una persona gran i diverses monedes d'euro | Pixabay

Fa només una setmana que s'ha aprovat a Espanya el nou complement per reduir la bretxa de gènere en les pensions, una actualització del complement de maternitat. Amb la seva entrada en vigor, les mares que opten a l'ajuda de jubilació -alguns pares també- tindran una certa bonificació econòmica. Però no tot el que engloba la nova mesura té conseqüències positives.

En un principi, la llei estableix que les mares que tinguin un fill i una renda molt baixa, o els pares que compleixin els requisits específics seran els grans beneficiats. Mentre que una persona amb un sou mitjà i dos fills o més poden arribar a perdre fins a una quantitat de 250 euros al mes.

La mesura serà percebuda per les mares que hagin tingut un o més fills, qüestió que en la normativa anterior només s'estudiava a partir del segon infant. També estableix que els homes podrien rebre aquesta bonificació, tot i que no succeirà de manera conjunta i hauran de sol·licitar-ho expressament. A més, els barons hauran de complir una sèrie de condicions especials.

En el cas que cap dels dos membres d'una família en l'àmbit més tradicional hagi vist la seva carrera laboral, en un primer moment el complement recaurà a la dona. En cas que els dos progenitors siguin del mateix sexe, l'ajuda serà percebuda pel que tingui una pensió total menor.

Quina és la xifra de la bonificació?

El nou import es percep a través d'una quantitat fixa, i no en un percentatge com passava amb l'anterior. El complement de maternitat incloïa un 5% per dos fills, un 10% per tres i a partir del quart, una quantitat del voltant del 15%. Amb la nova llei es percebrà un total de 378 euros anuals per a casa fills fins a un límit de quatre, és a dir, que el màxim serà de 1.512 euros a l'any repartit entre 14 pagues. Això fa que la suma total sigui de 27 euros per fill. Aquesta ajuda s'incrementarà cada any en el mateix percentatge que les pensions contributives.

Un avantatge o una retallada?

Com en la majoria d'accions de caràcter legislatiu existeixen beneficiaris i afectats, en aquest cas hi ha una sèrie de col·lectius que perdran diners a causa d'aquesta nova acció. En el pla positiu, se situen aquells mares i pares que només tenen un fill i es volen jubilar de manera anticipada perquè abans no tenien dret a aquesta bonificació. En caràcter general, la nova normalitat beneficia a les pensions més baixes, en tractar-se d'una quantitat fixa i no un percentatge.

En cas que es tinguin dos o més fills el balanç final dependrà de la renda perquè els que perceben un menor ingrés estaran més beneficiats. D'aquesta manera, les mares amb dos fills i una pensió de menys de 1.110 euros veuran un benefici més gran, però perdran els que cobren més que aquesta quantitat.

El redisseny d'aquest complement requereix que els homes que el poden cobrar, cal recordar que en un primer pla es destina només a les dones, han de percebre un salari menor que la mare. A més, han d'haver estat més de quatre mesos sense cotitzar en els nous anteriors al naixement o adopció.

També s'inclouen aquells amb una suma de les bases de cotització d'un 15% en els dos anys anteriors al naixement de l'infant. Els vidus també tindran dret a sol·licitar la mesura sempre que un dels joves percebi la pensió d'orfandat. No es reconeixerà el pare que hagi estat condemnat per violència de gènere contra la dona o els seus fills, tampoc el que hagi perdut la custòdia d'aquests.


Comentaris

envia el comentari