Un guàrdia civil de trànsit demanant la documentació a un conductor

La carta de la DGT per poder circular a Espanya

El BOE ha anunciat els nous canvis legals que afectaran alguns vehicles

La Direcció General de Trànsit (DGT) està començant a enviar cartes a les bústies espanyoles amb les noves mesures que ha fixat el Govern per als vehicles. Els nous canvis s'han inclòs al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i modifiquen el Reglament General de Vehicles. A més, un incompliment d'aquestes noves normes podria suposar una multa que podria arribar fins als 500 euros en alguns casos.

Cotxe
Tant els cotxes que no es poden arreglar com els que estan de baixa temporal hauran de complir unes noves mesures | CEDIDA

Els canvis legals per poder circular a Espanya

La mort dels cotxes 'zombi'

Una d'aquestes noves mesures pretén acabar amb els anomenats 'cotxes zombis'. Es coneix així aquells cotxes que estan donats de baixa de forma temporal i que, per tant, no paguen impostos, però que, en canvi, continuen circulant sense autorització.

A partir d'ara, si el conductor no sol·licita la pròrroga, quan passi un any de baixa, el cotxe passarà automàticament a constar com a actiu. Per tant, haurà de passar per les revisions, impostos i assegurances habituals. A la mateixa Prefectura de Trànsit, es podrà tramitar aquesta pròrroga fins, com a màxim, dos mesos abans de la data de finalització de la baixa.

Sinistre total

Els cotxes que consten com a sinistre total també apareixen citats en aquesta carta de l'Estat. Els que hagin patit aquest tipus d'accident, a partir d'ara, hauran de superar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per continuar circulant.

Aquesta nova mesura s'ha creat per confirmar que els automòbils reparats que hagin patit un gran accident anteriorment estiguin en condicions de seguretat plena per circular.

ITV
Si fa 10 anys que el vehicle no passa la ITV , és donat de baixa automàticament | JEFATURA DE TRÁFICO

Baixa definitiva si no se supera la ITV

Una altra de les mesures que s'anuncien al BOE és la que fa referència als cotxes que faci més de 10 anys que no superen la ITV. Aquests seran donats de baixa definitivament per la DGT quan passi la dècada. La baixa es podrà revocar en qualsevol moment i, així, el vehicle es podrà rehabilitar i tornar a circular de nou. Aquests tràmits s'han de fer a la mateixa Prefectura de Trànsit.

Alerta de la DGT per estafes

Juntament amb aquest nou paquet de mesures, la DGT també ha volgut alertar respecte a una nova estafa que circula pel país. L'estafa es difon a través de correus electrònics amb un fals avís de multes pendents de pagament. Les autoritats recomanen fer-ne cas omís i refiar-se, únicament, de comunicats i cartes certificades oficials.