Diversos ciutadans passejant pel Passeig Marítim de Barcelona dissabte, 2 de maig

Els casos en què els ciutadans es poden moure entre províncies en la Fase 1

El govern ha aclarit al BOE quins seran els casos excepcionals per poder sortir de la província

Més de la meitat de la  població espanyola (un 51%) ha passat a la  fase 1 i, a partir de dilluns 11 de maig, el seu confinament  serà més relaxat i anirà adaptant-se a les normes establertes pel govern. Entre aquestes restriccions, una de les que més està preocupant a la població és la de no poder visitar familiars  o amics  fora de la província  en què es trobin.

Però això també té algunes excepcions. I és que segons el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicat aquest dissabte 9: «es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l'efecte del procés de desescalada, sense prejudici per les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals  o empresarials, de retorn a lloc de residència familiar, assistència i cura de  gent gran, dependents  o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa».

A més, també es pot llegir que, en la fase 1, es permet «la mobilitat interterritorial entre municipis limítrofs de trànsit habitual per a la realització d'activitats socioeconòmiques».

No obstant això, no es permetrà anar a una segona residència, encara que es trobi en la mateixa província. En una guia publicada pel Ministeri de Sanitat també s'explica que «si s'ha d'adquirir un producte que no existeix en el municipi es podran realitzar desplaçaments fora d'ell mateix».

Es mantenen les franges horàries

A més, en relació amb la realització d'activitat física no professional a l'aire lliure, han explicat el següent: «Queda permesa la pràctica no professional dels esports individuals que no requereixin contacte amb tercers, així com els passejos. Aquestes activitats es podran realitzar un cop al dia i durant les franges horàries que preveu l'article 5».

Tanmateix, s'adverteix que les comunitats autònomes podran modificar aquestes franges i adaptar-les en un marge màxim de dues hores.