Dues persones, d'esquenes, entrant a una Oficina del Treball

Els dos casos en què pots seguir cobrant l'atur encara que continuïs treballant

Hi ha excepcions legals que permeten cobrar del SEPE tot i mantenir el nostre lloc de treball

És una obvietat: la prestació d'atur és un subsidi estatal reservat a les persones que queden aturades després d'una temporada amb treball. És a dir, es tracta del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) qui gestiona aquesta mena de prestacions.

Unes prestacions que, per desgràcia, estan acollides milions d'espanyols. En concret, avui dia un 15,3% de la població activa al nostre país es troba a l'atur i, per tant, la majoria té dret a prestació.

Cobrar de l'atur sense haver perdut el lloc de treball: és possible en dues situacions molt concretes

Però, com en moltes altres qüestions legals, de vegades són desconegudes algunes condicions que afecten en aquest cas al cobrament del subsidi per atur. És possible que molts espanyols desconeguin que la llei permet, per a dos supòsits molt concrets, cobrar de l'atur i treballar alhora.

? ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l'INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí, t'hi esperem.

Òbviament, es tracta de casos res generals, si no situacions molt concretes. Aquestes permeten, fins i tot conservant el lloc de treball, percebre la prestació per desocupació.

Segur que en algun moment determinat de la nostra carrera laboral o de la d'alguna persona propera, hem vist reduïdes les hores de treball. Optar per una reducció de jornada és, de vegades, una de les solucions que apliquen puntualment algunes empreses en situacions econòmiques complicades.

Així estalvien, per un període limitat de temps, despeses de personal. Una cosa que, és clar, perjudica directament als empleats. I aquí està, precisament, el 'quid' de la qüestió.

Els empleats perjudicats per una reducció de la seva jornada laboral tenen, en alguns casos, dret a percebre la prestació contributiva per desocupació. En concret, aquest dret s'activa en dos casos molt concrets que recull aquest dijous, 8 de juliol, 'El Economista', i que repassem a continuació.

Per decisió empresarial

En aquells supòsits en què l'empresa redueixi la jornada del treballador per causes «de força major, o bé econòmiques, tècniques, organitzatives o productives».

La reducció s'ha d'haver dut a terme amb l'autorització de l'autoritat laboral. I aquesta ha de ser d'entre un 10 i un 70% en durada i en salari. En aquest cas, es pot sol·licitar el cobrament de la prestació com a complement del salari.

A conseqüència d'un procediment concursal

El dret del treballador a cobrar la prestació per desocupació fins i tot formant part de l'empresa també pot produir-se en un altre cas. Es tracta de les reduccions de jornada que poden produir-se com a resultat d'un procediment concursal.

D'aquesta manera, si una resolució judicial derivada d'un procediment concursal dicta aquesta reducció, el treballador podrà complementar el seu sou reduït amb la prestació contributiva per desocupació.

La prestació per desocupació, exclosa en altres situacions de reducció de jornada

L'establiment d'aquestes dues situacions és molt clar: tan sols es permet combinar el sou i la prestació en aquests casos. Fent una lectura negativa d'això, en tota la resta de supòsits de reducció de jornada, no és possible complementar el sou amb l'atur. Si es produeix un pacte entre empresari i treballador per reduir les hores de treball i el salari, no és possible cobrar la prestació.

En aquest cas, s'entén «que la reducció de la jornada és acceptada per vostè com una modificació de les condicions de treball del seu contracte». Tampoc es permet el cobrament de la prestació en les reduccions de jornada de caràcter definitiu. I tampoc en aquelles que duren «tot el període que quedi pendent de complir del contracte de treball».

En definitiva, doncs, la combinació del salari i la pensió per desocupació és compatible. Sí, però tan sols per a les situacions determinades que hem exposat. Una opció molt limitada, però també desconeguda per molts treballadors que poden beneficiar-se'n.