Imatge amb diversos bitllets i monedes d'euro

Gairebé 50.000 catalans opten a rebre el subsidi per a persones que han esgotat l'atur

El nou ajut cobreix els ciutadans que s'han quedat sense prestacions entre el 13 de març i el 30 de juny

Prop de 50.000 catalans podran optar a rebre el subsidi per a persones que han esgotat l'atur, segons dades de la delegació del govern espanyol a Catalunya. L'ajut, que s'ha de demanar a les oficines del SEPE, està disponible des del 6 de novembre i cobreix les persones que han esgotat les prestacions entre el 14 de març i el 30 de juny i no tenen accés a cap altre ajut ni possibilitat d'incorporació al mercat laboral.

El subsidi, per tant, no és compatible amb la renda garantida o altres ajuts similars. Hi poden optar les persones en atur inscrites com a demandants de feina que han esgotat la prestació i també les que estiguin en el mes d'espera per accedir al subsidi d'esgotament de la prestació.

Treball ha enviat una carta individualitzada als potencials beneficiaris

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha enviat una carta individualitzada als potencials beneficiaris de l'ajut per informar-los que s'hi poden acollir. Segons els càlculs del govern espanyol, els potencials beneficiaris de l'ajut són 33.725 persones a la demarcació de Barcelona, 6.341 a la de Girona, 3.282 de Lleida i 6.596 de Tarragona.

Catalunya, líder en l'ocupació a temps parcial

Catalunya és la comunitat líder de l'Estat pel que fa a l'ocupació a temps parcial, amb un total de 455.500 treballadors. En aquest sentit, i segons un estudi de Randstad, el 17% dels professionals de tot l'Estat que treballen en règim de temps parcial són treballadors catalans. L'estudi s'ha dut a terme mitjançant les dades del tercer trimestre de l'Enquesta de Població Activa, també coneguda com a EPA.

Les xifres, però, varien si ho comparem amb altres anys. Per exemple, des de l'any passat ha disminuït un 11,7% el volum total d'ocupats que estan treballant amb règim de mitja jornada. Així les coses, cal destacar que el 2019 es va registrar la xifra més alta de la sèrie històrica, amb un total de 510.300 persones registrades que feien feina a Catalunya a temps parcial.

Però el volum total d'ocupats no és l'únic que ha registrat un descens, ja que la taxa d'ocupació amb jornada parcial també ha caigut fins al 13,6% en territori català.

La Seguretat Social comptabilitza un augment d'autònoms

El nombre d'autònoms registrats a Catalunya ha incrementat lleugerament en un any, i la Seguretat Social ha comptabilitzat un total de 549.144 afiliacions a finals de setembre. Aquesta xifra suposa un augment del 0,4%, tant pel que fa al mes de juny com respecte a any abans.

En relació amb les províncies, Girona i Lleida són les que han registrat una caiguda de les afiliacions per compte propi, concretament en els sectors de l'agricultura i la indústria.