Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Imatge d'una persona comptant bitllets de 50

Pots cobrar l'atur de gairebé 500 euros, si compleixes els requisits que marca el SEPE

Aquest ajut està disponible per a tots aquells que compleixin els requisits del Govern

Dins de les prestacions contributives i no contributives que ofereix el Servei Públic d'Ocupació Estatal, més conegut com a SEPE, hi ha una ajuda poc coneguda. Es tracta del subsidi per desocupació, que compta amb unes característiques especials.

Algunes de les prestacions del SEPE es cobren durant un temps determinat. D'altres, però, es poden cobrar de manera indefinida fins que el sol·licitant troba una feina.

En aquest cas, el subsidi per desocupació és una prestació que és a prop dels 500 euros i que pretén suposar una ajuda per a tots aquells treballadors més grans de 52 anys que estiguin en situació d'atur. Tanmateix, per obtenir-la cal complir uns requisits.

Subsidi per desocupació, una ajuda del SEPE

Per poder beneficiar-se del subsidi per desocupació del SEPE cal complir una sèrie de requisits, ta com informen des del mateix organisme. De fet, aquests requisits estan dividits en uns generals i en altres de més específics.

Foto d'una mà amb bitllets de 50 euros.
El subsidi per desocupació és una ajuda destinada als més grans de 52 anys | Getty Images

D'altra banda, la persona sol·licitant ha d'estar dins dels col·lectius que tenen més dificultat a l'hora d'accedir a la feina. Per això, es tracta d'un ajut orientat a les persones més grans de 52 anys.

Requisits generals per accedir al subsidi per desocupació

Amb vista a sol·licitar el subsidi per desocupació, una ajuda que comença quan s'ha esgotat l'atur, cal complir alguns requisits generals.

1. Haver esgotat l'atur

En primer lloc, a més de tenir 52 anys o més, cal haver esgotat l'atur. És a dir, la prestació contributiva per desocupació durant el 2022. D'altra banda, el sol·licitant ha d'estar inscrit com a demandant d'ocupació i ha de segellar l'atur cada 90 dies.

2. Com ha de ser la renda

La renda és un altre dels aspectes més importants per poder accedir a aquesta ajuda del SEPE. En aquest cas, les persones més grans de 52 anys que sol·licitin el subsidi no han de tenir rendes superiors al 75% de l'SMI. És a dir, no poden cobrar més de 750 euros al mes.

Requisits específics per beneficiar-se de l'ajuda del SEPE

Igual que hi ha uns requisits generals, també n'hi ha d'altres de més específics. Un és comptar amb un mínim de 15 anys cotitzats durant tota la vida laboral. A més, dos han d'estar dins dels darrers 15 anys anteriors a la sol·licitud del subsidi.

D'altra banda, d'aquests 15, almenys 6 anys han de ser dins del Règim General. Tots aquests requisits, així com altres tipus d'informació, estan recollits dins la pàgina oficial del SEPE.

Foto d'uns bitllets de cinquanta euros sortint d'un caixer.
L'import d'aquest ajut del SEPE serà de 480 euros el 2023 | Getty Images

L'import i la durada del subsidi per desocupació

Aquest subsidi per desocupació destinat a les persones més grans de 52 anys compta amb un import corresponent al 80% de l'IPREM. Actualment, aquesta se situa en 463,21 euros mensuals. Tot i això, a partir del 2023, ascendirà a 480 euros al mes.

Així mateix, aquest ajut es cobra en 12 pagues, sense dret a pagues extres. Tot i que la seva durada és indefinida, els beneficiaris d'aquesta ajuda han de presentar cada any la declaració anual de rendes. Si no, el SEPE els podria sancionar.

Com sol·licitar l'ajut del SEPE

Per poder sol·licitar el subsidi per desocupació ofert pel SEPE, es pot demanar cita prèvia de manera presència a les oficines de l'organisme. Tot i això, també es pot fer per Internet, a través de la Seu Electrònica, per a més comoditat de l'usuari.

Si es vol sol·licitar en línia, cal disposar de DNI electrònic, certificat digital o codi d'usuari amb contrasenya. D'altra banda, també es pot sol·licitar fent servir el formulari de presol·licitud que es troba a la plataforma de l'organisme.