Imatge d'un estanc a Madrid, amb el cartell 'tabac'

El que costa obrir el teu propi estanc a Espanya, segons la ciutat on visquis

Si heu pensat a obrir aquest tipus d'establiment, s'ha de conèixer tots els requisits legals i el cost de fer-ho

Obrir un estanc ha esdevingut un dels objectius de moltes persones a Espanya. Tot i això, molts són els que pensen que cal fer massa paperassa i gastar molts diners, per la qual cosa acaben deixant la idea de costat.

Si n'ets un, has de saber que obrir un estanc al nostre país pot semblar complicat. Això no obstant, no és una tasca impossible. Només has de seguir tots els passos establerts per aconseguir-ho.

El pas a pas per obrir un estanc

Si el teu objectiu és obrir un estanc a Espanya i no saps per on començar, has de fer el següent:

 • Aconseguir una llicència per obrir una expenedoria de tabac
 • Donar-te d'alta a Hisenda al cens d'empresaris, professionals i retenidors i a l'impost sobre activitats econòmiques.
 • Inscriure't a l'epígraf 646.1 de l'IAE (comerç al detall de labors de tabac de totes classes i formes en expenedories generals, especials i interiors).
 • Donar-te d'alta a la Seguretat Social al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
 • Abonar la taxa d'obertura.

Com aconseguir la llicència per obrir un estanc

Per aconseguir la llicència per obrir un estanc ho pots fer de dues maneres diferents. En primer lloc, pots adquirir una llicència que ja existeix en el cas que hi hagi algú que vulgui vendre-la.

D'altra banda, pots participar en una subhasta d'adjudicació de llicència. El problema amb aquest segon cas és que al nostre país no es convoquen aquestes subhastes des de l'any 2003, tot i que això aviat podria canviar.

El que sí que se sap és que comprar una llicència d'estanc no és gens barat. No té un preu concret, però segons les dades que hi ha a Espanya aquesta podria rondar al voltant dels 150.000 euros.

Això sí, hi ha zones on serà més cara i zones on serà més barata, tot depèn de la demanda. A les grans capitals podria arribar a estar als 500.000 euros.

Requisits per obtenir una llicència en subhasta

Tots els requisits per obtenir la llicència es poden consultar al BOE, encara que solen ser els següents:

 • Ser una persona física i tenir nacionalitat d'un Estat membre de la UE, així com capacitat per a l'exercici del comerç.
 • Gestionar de manera personal l'expenedoria, encara que es poden contractar més persones.
 • Residir a una localitat que permeti gestionar l'estanc de forma personal.
 • No comptar amb la titularitat duna altra expenedoria.
 • No haver estat condemnat o processat per delictes de contraban, entre d'altres.
 • Abonar la taxa que correspongui.
 • Pagar una fiança per accedir al concurs a cada zona o municipi (el 2003 era de 6.000 euros).
 • Poder acreditar que es té un local que compleix els requisits legals.

Per part seva, cal destacar que les llicències per obrir un estanc a Espanya no duren tota la vida. En aquest sentit, tenen una durada màxima de 25 anys. No obstant això, sí que es poden renovar.

Quan s'acosta la data de caducitat, el Comissionat per al Mercat de Tabacs envia una carta al propietari per recordar que cal dur a terme aquest tràmit.

Cost d'obrir un estanc a Espanya segons la ciutat

El cost d'obrir un estanc pot variar depenent de la zona on es col·loqui. Així mateix, cal comptar amb la taxa d'obertura i el cànon concessional d'expenedories.

Després d'obtenir la llicència, cal abonar la taxa d'obertura, que va dels 100 als 200 euros segons els habitants de la localitat.

Taxa d'obertura estanca segons el nombre d'habitants

Nombre d'habitantsImport en euros
Poblacions de fins a 10.000 habitants109,92 euros
Poblacions entre 10.000 i 100.000 habitants146,54 euros
Poblacons de més de 100.000 habitants i capitals de província219,82 euros

D'altra banda, també cal abonar el cànon concessional d'expenedories, l'import del qual també varia depenent del nombre d'habitants de la localitat.

Cànon concessional segons nombre d'habitants

Nombre d'habitantsImport en euros
Poblacions de fins a 10.000 habitants120,20 euros
Poblacions entre 10.000 i 100.000 habitants180,30 euros
Poblacions de més de 100.000 habitants i capitals de província240,40 euros

Pel que fa al cànon anual, canvia depenent dels ingressos bruts de l'estanc. Fins a 12.020,24 euros s'està exempt de pagar-ho. A partir d'aquí, augmenta des dels 252,43 fins als 9.015,18 euros.

Cànon anual a pagar segons els ingressos de l'estanc

Ingressos brutsQuantitat del cànon
Fins a 12.020,24 €0,00 €
Des de 12.020,24 € fins a 21.035,42 €252,43 €
Des de 21.035,42 € fins a 30.050,61 €360,61 €
Des de 30.050,61 € fins a 39.065,79 €468,79 €
Des de 39.065,79 € fins a 48.080,97 €576,97 €
Des de 48.080,97 € fins a 57.096,15 €685,15 €
Des de 57.096,15 € fins a 66.111,33 €793,34 €
Des de 66.111,33 € fins a 75.126,51 €901,52 €
Des de 75.126,51 € fins a 84.141,69 €1.009,70 €
Des de 84.141,69 € fins a 93.156,88 €1.117,88 €
Des de 93.156,88 € fins a 120.202,42 €1.442,43 €
Des de 120.202,42 € fins a 150.253,03 €1.803,04 €
Des de 150.253,03 € fins a 210.354,24 €2.524,25 €
Des de 210.354,24 € fins a 300.506,05 €3.606,07 €
Des de 300.506,05 € fins a 450.759,08 €5.409,11 €
Des de 450.759,08 €9.015,18 €