Foto d'uns bitllets de cinquanta euros sortint d'un caixer.

Demana avui mateix l'ajuda de 200 euros del Govern: falten pocs dies perquè acabi

No et perdis cap detall per accedir a l'ajuda de 200 euros

Una ajuda de 200 € va ser la solució que va plantejar llavors el Govern després d'esclatar la crisi provocada per la guerra. S'incloïa aquesta proposta en el decret llei anticrisi que van aprovar el darrer 25 de juny. A través d'aquesta mesura, es buscava mitigar l'impacte de la inflació a més de 2,5 milions d'espanyols, sobretot en els que tenien ingressos baixos.

Amb aquesta línia d'ajuda, que puja a 540 milions d'euros, es busca «pal·liar l'efecte perjudicial en els preus ocasionats per la crisi». Cada cop són més les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de la invasió d'Ucraïna.

Consisteix en un pagament únic de 200 €, pensat per a les persones amb un nivell baix d'ingressos i patrimoni. També per als autònoms, assalariats o aturats que compleixin una sèrie de requisits. L'entitat que s'ocupa de la gestió és l'Agència Tributària. 

Cada cop queden menys dies per sol·licitar aquesta ajuda. Les persones interessades tenen de termini fins al pròxim 30 de setembre. Si hi vols accedir, t'interessarà conèixer els passos que s'han de seguir.

Requisits per beneficiar-se de l'ajuda de 200 €

Tenen la possibilitat de sol·licitar aquesta ajuda de 200 € les persones que compleixin una sèrie de condicions en data de 27 de juny. Cal que tinguin residència legal a Espanya i l'hagin tingut de manera continuada durant l'any anterior.

Està pensada tant per a les persones que treballin com per les aturades. En el primer cas, és vàlida per qui exerceix una activitat pel seu compte o com a assalariada. Per la seva banda, les aturades necessiten estar-hi inscrites i poden estar cobrant o no el subsidi.

El darrer requisit a tenir en compte fa referència a les rendes obtingudes durant el darrer exercici. Han de ser inferiors a 14.000 € i el patrimoni, un cop descomptat l'habitatge habitual, no por superar els 43.196 €.

Foto d'una persona traient diners d'un caixer.
L'ajuda de 200 € es farà servir per pal·liar els efectes de la crisi energètica. | Getty Images

Com demanar el xec de 200 €?

Qui compleixi tots aquests requisits podrà sol·licitar el xec de 200 €. Per fer-ho caldrà emplenar i enviar el formulari que es troba a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Serà necessari comptar amb certificat digital o Cl@ve. També cal confirmar el NIF de la persona sol·licitant, així com de les persones que visquin en aquesta residència. Cal recordar que s'ha de facilitar un compte bancari perquè efectuïn el pagament.

Des d'Hisenda apunten que, un cop transcorreguts tres mesos des de la conclusió del termini i sense fer-se el pagament, l'ajuda es pot donar per desestimada. Per tant, prestar atenció als terminis i als requisits que demanen.

Quins ingressos tenen en compte per a l'ajuda?

Per rebre aquest xec, l'Agència Tributària tindrà en consideració els ingressos i el patrimoni de les persones que convisquin amb el sol·licitant. Entre elles, hi ha d'haver una relació de matrimoni o de parella d'almenys dos anys o parentiu fins al tercer grau. Això afecta fills, germans, oncles, avis o nets. No es valorarà el patrimoni o els ingressos d'altres convivents que no tinguin cap dels vincles detallats anteriorment.

Qui no pot optar a l'ajuda?

Es quedaran fora de l'ajuda de 200 € aquelles persones que rebin l'ingrés mínim vital. Si escau, el decret llei recull la pròrroga de l'augment del 15 %. Tampoc no hi poden optar les persones beneficiàries de pensions no contributives.

▶️ Vídeo del dia