Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons d'un home gran amb papers a la mà i una altra imatge d'unes mans de persona adulta amb monedes d'euros a la mà

Demana com més aviat millor l'ajuda de 525 euros del Gobierno per a pensionistes

Alguns jubilats tenen dret a percebre un complement addicional, però han de complir unes condicions

Les persones que s'han jubilat reben una pensió d'acord amb els anys cotitzats a la seva vida laboral. Tot i això, hi ha treballadors que no han arribat al període mínim per optar a aquestes prestacions -15 anys-, per la qual cosa reben una pensió coneguda com "no contributiva". L'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) és l'organisme encarregat de gestionar aquests ajuts.

El Gobierno va revalorar totes les pensions per al 2024, i la quantia anual que reben els beneficiaris de la pensió no contributiva és de 7.250,60 euros. Són 517,90 euros mensuals, que es reparteixen en 14 pagues. Això no obstant, aquests jubilats poden percebre un complement extra de 525 euros en cas que visquin de lloguer.

El complement de 525 euros que poden rebre alguns jubilats

Aquest ingrés addicional pot suposar una gran ajuda per a aquest grup de pensionistes. Els preus han patit un fort encariment en els darrers anys, i la quantia que atorga la pensió no contributiva no arriba a cobrir la majoria de despeses bàsiques. El preu del lloguer està pels núvols, així que alguns podran beneficiar-se d'aquest complement sempre que compleixin uns requisits.

Segons l'Imserso, és fonamental tenir reconeguda la pensió de jubilació o d'invalidesa no contributiva. Aquest criteri és igual de lògic que el següent, que consisteix a no ser propietari d'un habitatge. Com a arrendatari, cal mostrar el contracte on aparegui el teu nom com a titular.

Un cop dit això, la persona que sol·liciti aquest complement no pot tenir relació conjugal o de parentiu fins al tercer grau amb l'arrendador, ni tinguin una relació sentimental entre tots dos.

Finalment, cal tenir fixat el domicili habitual en un habitatge llogat. Així mateix, si a la llar conviuen dos jubilats que reben pensió contributiva, només el titular té dret a percebre el complement.

Imatge de fons d'una persona amb bitllets d'euro a la mà i una altra de dues persones grans mirant un ordinador
El complement de 525 euros pot ser de gran ajut | Getty Images

Com es pot sol·licitar aquest ajut?

Les persones que estiguin interessades tenen diferents opcions. Poden enviar la sol·licitud als òrgans competents de cada comunitat autònoma, diputacions forals del País Basc i Navarra o direccions territorials de l'Imserso a Ceuta i Melilla.

Una altra alternativa més senzilla és accedir a la Seu Electrònica de l'Imserso. En qualsevol cas, el termini per demanar el complement finalitza el 31 de desembre del 2024.

Aquest ingrés de 525 euros es pot convertir en un recurs molt valuós. Si compleixes totes les condicions requerides, no dubtis a demanar-ho.