Imatge de diversos emojis

La dèria de les emoticones: per què en fem servir tantes?

No tots les interpretem igual

Imagini que s’aixeca al matí i rep el següent missatge al seu telèfon mòbil:

  • Quina festa!🤩

Quasi amb total probabilitat deduirà que es va tractar d’un esdeveniment summament divertit. Però, què passaria si en consultar el seu telèfon es troba amb aquest altre?:

  • Quina festa! 👿

Quan conversem cara a cara amb altres persones transmetem tanta informació verbal (el missatge) com no verbal (l’entonació, el llenguatge corporal, els gestos i les expressions facials). Aquesta última porta a terme un paper essencial per desxifrar correctament el significat del missatge i la intenció de l’emissor. Per això, en el segon exemple, la majoria de nosaltres inferirem que la festa va ser un fiasco. 

La manera en què ens comuniquem va experimentar una gran transformació al començament d’aquest segle. Les nostres interaccions socials van començar a produir-se de manera virtual a través de mòbils i xarxes socials. Aquesta situació va generar noves formes de comunicació escrita amb innegables aspectes positius, però amb una limitació evident: l’absència de l’ingredient no verbal present en la comunicació cara a cara. 

Per pal·liar aquest defecte es van idear els emojis. El sistema estàndard Unicode Emoji v.15 reuneix més de 3 000 emojis que representen cares, gestos, persones, professions, animals, elements de la naturalesa, edificis, objectes, activitats, etc.

Els emojis més coneguts són els que representen cares (🤓) i alguns altres elements com ara cors (💕) i gestos (🤦‍♀️ o 👌). Alhora, aquests són els emojis que més s’utilitzen com a substituts de la comunicació no verbal amb la doble funció de transmetre les emocions de l’emissor i clarificar el contingut del missatge. 

 

Els emojis i les expressions facials

Funcionen els emojis de cares de la mateixa manera que les expressions facials emocionals en la comunicació en persona? Sabem que les expressions facials influeixen en l’observador de dues maneres: permeten ingerir quina emoció experimenta l’emissor i desencadenen reaccions afectives en el receptor. 

Gràcies a diverses investigacions sabem que la intensitat emocional de missatges del tipus «és intel·ligent» o «és estúpid» augmenta quan les expressions positives van acompanyades d’un emoji alegre (😊) i les negatives d’un de trist (😔).

A més, les persones experimenten un contagi emocional més alt (per exemple, se senten més abatudes en llegir un text trist) quan un missatge escrit ve acompanyat d’un emoji congruent amb l’emoció expressada. 

Finalment, quan veiem emojis que expressen emocions el nostre cos reacciona de manera similar a quan veiem cares reals. 

Existeix consens de com interpretem el seu significat?

Perquè els emojis siguin una de les principals eines per expressar emocions ha d’existir un acord del seu significat entre els usuaris. No obstant això, el nivell de consens varia molt i alguns emojis són més ambigus que altres. 

En el ca de les emocions, alguns emojis es relacionen de manera unànime amb una única emoció, com 🙁 (tristesa). Contràriament, emojis com 😬 es relacionen amb catorze emocions diferents. 

La variació en el grau de consens sobre el significat dels emojis pot ser provocada per la mateixa complexitat de l’emoció expressada per l’emoji (tal com passa amb algunes expressions facials). Una altra causa possible és el grau de semblança entre l’emoji i l’expressió emocional de la cara representada. A més, s’haurien de considerar les diferències individuals i culturals entre els usuaris. 

L’últim aspecte a tenir en compte és que Unicode proporciona un codi per a cada emoji, però no el símbol gràfic. Això comporta el fet que la seva aparença pot variar d’unes plataformes a altres, de les que existeixen com a mínim 46. 

D’aquesta manera, si l’emissor i el receptor utilitzen dispositius diferents, és possible que l’aparença de l’emoji enviat sigui diferent del rebut. S’ha vist que el significat d’alguns emojis, com 😍, és molt consistent en les diferents plataformes, mentre que en altres casos existeixen discrepàncies molt accentuades (per exemple, 🙌 s’interpreta com a celebració en algunes plataformes i en altres com a oració).

Compte amb l’ambigüitat

Els emojis s'usen per a comunicar emocions i clarificar el contingut dels nostres missatges. Els fem servir majoritàriament en missatgeria instantània, amb amics i persones del nostre cercle social més pròxim, i en contextos informals. A vegades, els emprem simplement per diversió o per fer més propera la relació amb els nostres interlocutors. En definitiva, els emojis faciliten la comunicació digital, però, compte!, no oblidi que el nostre destinatari no sempre els interpretarà com nosaltres volem 😬.

 

 

Aquesta notícia és una traducció de l'article publicat originalment en castellà al portal TheConversation.com.