Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Muntatge amb una dona netejadora i una mà amb guant de làtex groga netejant

Els descansos mínims que li correspon a una empleada de la llar el 2024 a Catalunya

Les empleades de la llar compten amb períodes mínims de descans establerts, com passa amb la resta dels treballadors

És freqüent que solin aparèixer dubtes sobre els drets laborals de les empleades de la llar. La raó principal és que aquest col·lectiu està integrat al Règim General de la Seguretat Social com un Sistema Social.

Amb l'objectiu d'aclarir-ne les més importants, el Ministeri de Treball posa a disposició dels interessats diferents guies. Un aspecte primordial que cal tenir en compte està relacionat amb el descans mínim que han de tenir.

La jornada màxima legal per a les empleades de la llar

Les empleades de la llar tenen una jornada màxima legal de 40 hores a la setmana, igual que altres treballadors. Tot i això, a les internes se'ls pot sumar el “temps de presència”. És a dir, hores en què estan disponibles si l'ocupador les necessita, però no considerades com a temps de treball. És retribuït i està regulat. Com a màxim, pot ser de 20 hores setmanals.

Quan han de descansar les empleades de la llar a Espanya

A l'hora de tenir clars els descansos, aquests queden dividits en setmanals, entre jornades i menjars. Cadascun compta amb un temps establert.

Descans setmanal

El descans mínim setmanal de les empleades de la llar ha de ser de 36 hores seguides per setmana. Així mateix, des del Ministeri de Treball indiquen que el descans es durà a terme “com a regla general, dissabte a la tarda o el matí de dilluns i diumenge complet”.

Descans entre jornades

A això se li afegeix el descans entre jornades. Des que finalitza la jornada i comença la següent, hi ha d'haver un descans mínim de 12 hores. Tot i això, aquí també hi ha una excepció per a les internes.

En aquest cas, des del Ministeri de Treball indiquen que “excepcionalment” aquest descans entre jornades es pot reduir de 12 a 10 hores. Si es produeix així, cal compensar aquestes hores en períodes de fins a quatre setmanes.

Descans diari per als àpats

Les internes compten amb un descans de dues hores al dia per fer els àpats. Aquest temps no compta ni com de feina ni de presència. És a dir, l'empleada no ha de romandre a la llar de la família, sinó disposar del seu temps com necessiti.

Vacances obligatòries per a les empleades de la llar

D'altra banda, cal destacar els períodes de vacances. En aquest cas, com passa amb la resta dels treballadors, han de tenir un mínim de 30 dies naturals cada any. D'aquests 30 dies, almenys 15 han de ser consecutius.

A l'hora de decidir els dies, si no hi ha consens, 15 els podrà triar l'empleada i 15 més l'ocupador. No obstant això, sí que cal respectar el preavís. És a dir, cal avisar l'empleada amb dos mesos d'antelació quins dies de vacances tindrà. En aquest període, l'empleada no està obligada a ser al domicili, tampoc si és interna. Podreu disposar del vostre temps com vulgueu.