Estas son las 36 leyes espirituales del Universo

Descobreix les lleis espirituals de l'univers per viure plenament

Es classifiquen principalment en tres grups: les de Freqüència Superior, les de Vida i les de la Consciència Superior

L'èxit pot produir-se de formes ben variades. En general, les persones sovint el vinculen amb l'abundància a nivell material, tot i que això només és una d'aquestes formes. Sigui com sigui, les lleis espirituals —que també reben el nom de lleis de l'univers o lleis universals— ens mostren que l'èxit únicament és una direcció.

En qualsevol expressió, l'abundància a nivell material pot contribuir a fer-nos més plaent el camí. Ara bé, l'èxit de debò també implica altres factors: l'amor pel que fa a la vida, la salut, l'estabilitat a nivell psicològic i emocional, l'energia, la pau mental, l'harmonia dins de les relacions, el benestar i la llibertat creativa.

Tot seguit, volem fer una anàlisi de les 36 lleis espirituals que comprèn l'univers i de quina manera ens en podem servir per aconseguir evolucionar amb plenitud, de quina manera les podem aplicar per tal de poder aconseguir l'equilibri.

Quines són les 36 lleis espirituals de l'univers?

Les 36 lleis espirituals de l'univers poden classificar-se en un total de tres grups principals:  de la número u a la setze, les Lleis de Vida; de la número disset a la 25, les Lleis de la Consciència Superior. I, finalment, de la 26 fins al final les Lleis de Freqüència Superior. Sigui com sigui, totes mantenen una relació ben estreta entre elles.

Primera llei de l'univers: tal com és a dalt és a baix

Aquesta llei espiritual afirma que ens trobem en un món en què totes les coses tenen una connexió  i es repeteixen: de fet, nosaltres som com una mena d'univers petit, que en replica un altre que té una escala més gran. Som una mena de microcosmos a l'interior d'un macrocosmos, una extensió d'una sola font.

Segona llei de l'univers: tal com és a dins és fora

La realitat es va replicant a ella mateixa, i el món interior que tenim també es replicarà dins de la vida que vivim. Tot allò que ens passa per dins tindrà implicacions per a l'entorn en què vivim, per a totes les coses que tenim al voltant. Les coses que passen per fora primer de tot van tenir lloc per dins. Tant l'univers físic com les seves lleis constitueixen manifestacions de l'univers espiritual.

Tercera llei de l'univers: la Llei de petició

Es tracta d'una llei que cal implementar per mostrar les coses que anhelem a la Terra. Cal que ens moguem i que formem part de les activitats que es troben en consonància amb els objectius i els somnis de què disposem. Si no ho fem, només seran fantasies sense materialitzar. En canvi, si demanem ajuda, l'univers ens escoltarà, però hem de poder fer aquesta petició d'ajuda.

Quarta llei de l'univers: la Llei d'atracció

Es tracta de la llei universal més cèlebre, que afirma que, a través de la força dels pensaments, atraiem circumstàncies, individus i coses cap a les nostres vides, i que cridarem tot allò que sigui com nosaltres. Mentre que l'energia positiva normalment atrau experiències de tipus positiu, l'energia negativa tendeix a atraure experiències d'allò més negatives.

Cinquena llei de l'univers: la Llei de la resistència

Segons aquesta llei, cada persona passarà per diferents reptes mentre visqui i ella mateixa constituirà el seu obstacle més complicat. Són proves que contribuiran a enfortir la seva llum interior, perquè  no hauríem d'encaparrar-nos, sinó que ens hem d'acceptar i hem d'evitar les resistències.

Sisena llei de l'univers: la Llei del reflex

Totes les coses que et passen i t'envolten constitueixen un reflex de tu mateix/a. Si tu canvies, totes les coses que t'envolten també passaran per una transformació. Abans de transformar les coses de l'exterior, cal que ens agafem un temps per mirar de modificar tot allò que conforma el nostre interior.

Setena llei de l'univers: la Llei de la projecció

Ho vulguem o no, constantment ens trobem projectant tant les pitjors com les millors coses que ens caracteritzen. Per aquesta raó, hauríem de tenir en ment que també formem part de les nostres problemàtiques i que generalment això és el que resulta més senzill de projectar. 

Vuitena llei de l'univers: la Llei de l'afecció

A la vida, alguns elements fan que no puguem créixer com caldria i, per això, ens n'hauríem d'acomiadar, tant si es tracta d'objectes, de sentiments o de persones. En cas que ens desempalleguem de la dependència podrem assolir la felicitat, perquè no es relaciona ni amb matèries ni amb individus o situacions.

Novena llei de l'univers: la Llei de l'atenció

La llei universal número nou ens indica que cal que focalitzem l'atenció en les coses que anhelem de debò: l'univers t'ajudarà a aconseguir-les i, per això, cal que et dediquis a centrar la teva atenció en la direcció que més et convé.

Desena llei de l'univers: la Llei del fluir

Totes les coses d'aquest món flueixen, no hi ha res que sigui estàtic. En cas que miris de fluir amb la teva vida, podràs assolir les fites que vulguis. Igualment, els sentiments, desitjos i emocions que tens haurien de poder fluir. En cas contrari, s'acabaran podrint i estancant.

Estas son las 36 leyes espirituales del Universo
Descobreix quines són les 36 lleis espirituals que s'emmarquen dins de l'univers | HOROSCOPOMAGICO.COM
 

Onzena llei de l'univers: la Llei de l'abundància

Sovint, els efectes de les accions que duem a terme són benediccions, regals, herències, amics i diners. Les coses bones que fem normalment acaben retornant-nos  a través de formes diferents, amb la mateixa energia que ens han proporcionat. Deixa que t'arribi l'abundància, sense cap mena de sentiment de culpa.

Dotzena llei de l'univers: la Llei de la claredat

Les lleis de l'univers t'envien una invitació cap a la claredat, perquè en cas que els teus desitjos siguin opacs l'univers no et facilitarà les coses perquè els puguis fer realitat. La concisió és molt rellevant, perquè d'aquesta manera els objectius poden assolir-se d'una forma més fàcil i ràpida.

Tretzena llei de l'univers: la Llei de la intenció

La intenció, molt més que els desitjos o els delers, té una rellevància fonamental per a les lleis de l'univers. En cas que tinguis una intenció específica i clara, l'univers la podrà analitzar i assumir de manera més veloç.

Catorzena llei de l'univers: la Llei de la prosperitat

Has de tenir en ment que ets un ésser pròsper, però en cas que et sentis poc productiu i buit, això és per culpa de l'enfocament mental que tens. Comporta't com una persona que gaudeix de prosperitat i acabaràs amb la passivitat, l'apatia i els temors.

Quinzena llei de l'univers: la Llei de la manifestació

Som éssers espirituals i, per això, cal que expressem els desitjos i pensaments que tenim a l'univers, perquè ens ajuden a configurar la realitat. Si expresses allò que vols podràs tenir una influència conscient pel que fa a la teva existència.

Setzena llei de l'univers: la Llei de l'èxit

Normalment, l'èxit es vincula amb els objectes materials, però hem de tenir en compte que en realitat això no és l'èxit: l'èxit és la creença absoluta i honesta en un mateix i, per això, la confiança que tens en allò que fas condicionarà el fet que ho assoleixis o no amb èxit. A la vida, l'èxit que tindràs serà proporcional a la confiança que dediquis pel que fa a la seva consecució. D'aquesta manera, el fet de viure amb èxit només estarà condicionat a la fe cega que tinguis en la teva persona.

Dissetena llei de l'univers: la Llei de la polaritat i l'equilibri

La llei universal número disset afirma que totes les coses consten d'un principi i d'un oposat —per exemple, la intuïció i la lògica, el femení i el masculí, la sensibilitat i la duresa, etc.—, i aquests principis haurien de constar d'equilibri per tal de no agafar massa distància amb el centre, perquè en aquest cas la vida estaria descompensada.

Divuitena llei de l'univers: la Llei del karma

Ens afirma que  no hi ha res que tingui lloc de manera casual o sense estar en consonància amb les lleis de l'univers. Totes les accions originen conseqüències o reaccions i, per tant, acabem collint els fruits que prèviament havíem sembrat.

Dinovena llei de l'univers: la Llei de la reencarnació

Tal com vam aprendre a l'escola,  l'energia no es crea ni tampoc es destrueix, únicament es transforma. Doncs aquest principi pot aplicar-se també a les lleis de l'univers i les de caire espiritual: ens encarnarem altra vegada fins que esdevinguem els nostres propis mestres. La reencarnació, de fet, queda supeditada al creixement a nivell espiritual i a l'experimentació en aquest sentit.

Vintena llei de l'univers: la Llei de la responsabilitat

A banda de tenir clares aquelles coses en què som mestres, cal que ens responsabilitzem amb nosaltres mateixos. L'univers ens confereix responsabilitats  que caldria que no eludíssim perquè, a banda, ens obsequiaran amb el creixement autèntic i el coneixement. 

Vint-i-unena llei de l'univers: la Llei del discerniment

Les lleis universals ens diuen que, a la vida, cal que decideixis per voluntat pròpia i en consonància amb la teva intuïció, que no et trairà. Per tal d'aconseguir que la Llei del discerniment tingui efectivitat, et caldrà mantenir-te lluny dels grups que el bloquegin a través de missatges —entre altres— homòfobs, fanàtics, racistes o sexistes.

Estas son las 36 leyes espirituales del Universo
Les Lleis de l'univers ens ajuden a assolir la plenitud | HOROSCOPOMAGICO.COM
 

Vint-i-dosena llei de l'univers: la Llei de l'afirmació

Tens clar què vols esdevenir, quins objectius persegueixes? Doncs afirma'ls sense parar, sense que hi hagi lloc per als errors, únicament d'aquesta manera tindràs la capacitat d'esdevenir allò que tens ganes de ser.

Vint-i-tresena llei de l'univers: la Llei de la pregària

Segur que alguna vegada has sentit a dir que la fe aconsegueix moure muntanyes. Per això, si demanes a l'univers alguna cosa amb fe i d'una forma adient, et serà concedida. D'una manera o altra, els pensaments en si mateixos són una forma de pregària  i les lleis de l'univers ens mostren que, en tot moment, l'univers escolta les nostres pregàries.

Vint-i-quatrena llei de l'univers: la Llei de la meditació

Quan resem, mantenim una conversa amb Déu de manera unidireccional. En canvi, quan meditem ens escoltem a nosaltres mateixos. Practica la meditació i pensa en els actes que has dut a terme i les decisions que has adoptat: d'aquesta manera podràs assolir la saviesa que et cal per tal de créixer i poder evolucionar.

Vint-i-cinquena llei de l'univers: la Llei del desafiament

Fins i tot en els casos en què ens trobem al davant de reptes, prenem decisions i creem la nostra pròpia realitat en tot moment. El lliure albir es trobarà sempre dins de les opcions  dels nostres mots, actes i pensaments.

Vint-i-sisena llei de l'univers: la Llei de vibració i freqüència

Les lleis de l'univers afirmen que, en aquest univers, totes les coses tenen un moviment, una vibració i fan un viatge pel camí o a través de patrons circulars. Es tracta d'uns patrons que ens permeten mesurar la freqüència energètica. Cada imatge, pensament i so consta d'una freqüència pròpia i, de la mateixa manera que som capaços de mesurar i calcular les ones que el sol emet, som capaços de mesurar la freqüència de les nostres emocions, així com els desitjos i els pensaments que tenim.

Vint-i-setena llei de l'univers: la Llei dels miracles

Hi ha algú que no hagi afirmat mai que ha tingut lloc un miracle, algun fet que ni el raonament ni la ciència són capaços d'explicar? Els miracles ens indiquen que anem per bon camí, que a nivell personal estem creixent com cal. Al cap i a la fi, constitueix una manera a través de la qual les lleis universals i les lleis espirituals ens empenyen a tirar endavant amb amor, amb fe i amb el perdó al cor.

Vint-i-vuitena llei de l'univers: la Llei de la curació

Tenim la capacitat de guarir-nos l'ànima i el cos. Hi ha un gran nombre de sentiments o pensaments negatius que ens causen malestar corporal i, fins i tot, malalties. En cas de saber de quina manera podem canalitzar aquesta energia, aconseguirem guarir-nos.

Vint-i-novena llei de l'univers: la Llei de la purificació

Un fet relacionat amb això que acabem d'explicar és que les lleis espirituals ens diuen que l'essència de les persones és pura, i que els sentiments dolents enfosqueixen la purificació. Per això, cal que ens mostrem actius amb l'objectiu d'aconseguir la purificació de la ment, de l'entorn i també del cos. Igualment, cal eludir els corrents negatius i fer que la ira se'n vagi ben lluny nostre.

Trentena llei de l'univers: la Llei de perspectiva 

Les lleis de l'univers ens diuen que tindrem una perspectiva en consonància amb l'entorn. D'aquesta manera, cal que siguem conscients que no hi ha res que sigui absolutament dolent o bo, ni horrible o preciós: totes les coses depenen de la nostra perspectiva i, en funció de quina sigui, catalogarem la realitat d'una manera o d'una altra.

Trenta-unena llei de l'univers: la Llei de gratitud

Les lleis espirituals ens encoratgen a mostrar agraïment. D'aquesta manera, aconseguirem que l'energia que obtenim romangui amb nosaltres i atregui tant l'abundància com l'èxit.

Trenta-dosena llei de l'univers: la Llei de benediccions

Fa molt de temps que les persones beneeixen altres persones, especialment en els moments en què calia una afirmació en algun cas concret. Per això, és interessant que beneeixis les persones que requereixin energia positiva, que els donis la mà en senyal de suport i que els facis veure que hi penses de forma ben positiva.

Trenta-tresena llei de l'univers: la Llei de decret

Esdevenim esclaus de les paraules que pronunciem i amos de tot allò que callem. El verb, la paraula, disposa d'un poder enorme, i cal que vigilem amb les coses que anhelem perquè l'univers ens ajudarà a fer que es materialitzin.

Trenta-quatrena llei de l'univers: la Llei de Fe

Sense que ens endinsem en l'àmbit de la religió, hem de destacar que la fe constitueix un vincle amb l'univers que fa que, tot i que no disposem d'una prova tangible i sòlida, descobrim la certesa d'alguna cosa. La fe constitueix un ingredient fonamental de l'èxit i, per aquest motiu, cal que tinguem fe en totes les coses que duem a terme, en nosaltres mateixos i en la resta de la gent.

Trenta-cinquena llei de l'univers: la Llei de gràcia 

Tot i que la gràcia normalment també posseeix connotacions de tipus religiós, a les lleis de l'univers ens dona indicis d'una evolució a nivell espiritual. Es tracta d'un senyal que indica creixement, domini del coneixement a través dels pensaments i de les accions. 

Trenta-sisena llei de l'univers: la Llei de l'U

Al món, totes les coses són una unitat. Tothom és similar i únic, i existeix un vincle que ens uneix que va més enllà de qualsevol aparença. De fet, per poder aplicar les lleis espirituals, cal que primer entenguem que tenim un mateix origen.

També et pot interessar...

 

L'èxit pot produir-se de formes ben variades. En general, les persones sovint el vinculen amb l'abundància a nivell material, tot i que això només és una d'aquestes formes. Sigui com sigui, les lleis espirituals —que també reben el nom de lleis de l'univers o lleis universals— ens mostren que l'èxit únicament és una direcció.

En qualsevol expressió, l'abundància a nivell material pot contribuir a fer-nos més plaent el camí. Ara bé, l'èxit de debò també implica altres factors: l'amor pel que fa a la vida, la salut, l'estabilitat a nivell psicològic i emocional, l'energia, la pau mental, l'harmonia dins de les relacions, el benestar i la llibertat creativa.

Tot seguit, volem fer una anàlisi de les 36 lleis espirituals que comprèn l'univers i de quina manera ens en podem servir per aconseguir evolucionar amb plenitud, de quina manera les podem aplicar per tal de poder aconseguir l'equilibri.

Quines són les 36 lleis espirituals de l'univers?

Les 36 lleis espirituals de l'univers poden classificar-se en un total de tres grups principals:  de la número u a la setze, les Lleis de Vida; de la número disset a la 25, les Lleis de la Consciència Superior. I, finalment, de la 26 fins al final les Lleis de Freqüència Superior. Sigui com sigui, totes mantenen una relació ben estreta entre elles.

Primera llei de l'univers: tal com és a dalt és a baix

Aquesta llei espiritual afirma que ens trobem en un món en què totes les coses tenen una connexió  i es repeteixen: de fet, nosaltres som com una mena d'univers petit, que en replica un altre que té una escala més gran. Som una mena de microcosmos a l'interior d'un macrocosmos, una extensió d'una sola font.

Segona llei de l'univers: tal com és a dins és fora

La realitat es va replicant a ella mateixa, i el món interior que tenim també es replicarà dins de la vida que vivim. Tot allò que ens passa per dins tindrà implicacions per a l'entorn en què vivim, per a totes les coses que tenim al voltant. Les coses que passen per fora primer de tot van tenir lloc per dins. Tant l'univers físic com les seves lleis constitueixen manifestacions de l'univers espiritual.

Tercera llei de l'univers: la Llei de petició

Es tracta d'una llei que cal implementar per mostrar les coses que anhelem a la Terra. Cal que ens moguem i que formem part de les activitats que es troben en consonància amb els objectius i els somnis de què disposem. Si no ho fem, només seran fantasies sense materialitzar. En canvi, si demanem ajuda, l'univers ens escoltarà, però hem de poder fer aquesta petició d'ajuda.

Quarta llei de l'univers: la Llei d'atracció

Es tracta de la llei universal més cèlebre, que afirma que, a través de la força dels pensaments, atraiem circumstàncies, individus i coses cap a les nostres vides, i que cridarem tot allò que sigui com nosaltres. Mentre que l'energia positiva normalment atrau experiències de tipus positiu, l'energia negativa tendeix a atraure experiències d'allò més negatives.

Cinquena llei de l'univers: la Llei de la resistència

Segons aquesta llei, cada persona passarà per diferents reptes mentre visqui i ella mateixa constituirà el seu obstacle més complicat. Són proves que contribuiran a enfortir la seva llum interior, perquè  no hauríem d'encaparrar-nos, sinó que ens hem d'acceptar i hem d'evitar les resistències.

Sisena llei de l'univers: la Llei del reflex

Totes les coses que et passen i t'envolten constitueixen un reflex de tu mateix/a. Si tu canvies, totes les coses que t'envolten també passaran per una transformació. Abans de transformar les coses de l'exterior, cal que ens agafem un temps per mirar de modificar tot allò que conforma el nostre interior.

Setena llei de l'univers: la Llei de la projecció

Ho vulguem o no, constantment ens trobem projectant tant les pitjors com les millors coses que ens caracteritzen. Per aquesta raó, hauríem de tenir en ment que també formem part de les nostres problemàtiques i que generalment això és el que resulta més senzill de projectar. 

Vuitena llei de l'univers: la Llei de l'afecció

A la vida, alguns elements fan que no puguem créixer com caldria i, per això, ens n'hauríem d'acomiadar, tant si es tracta d'objectes, de sentiments o de persones. En cas que ens desempalleguem de la dependència podrem assolir la felicitat, perquè no es relaciona ni amb matèries ni amb individus o situacions.

Novena llei de l'univers: la Llei de l'atenció

La llei universal número nou ens indica que cal que focalitzem l'atenció en les coses que anhelem de debò: l'univers t'ajudarà a aconseguir-les i, per això, cal que et dediquis a centrar la teva atenció en la direcció que més et convé.

Desena llei de l'univers: la Llei del fluir

Totes les coses d'aquest món flueixen, no hi ha res que sigui estàtic. En cas que miris de fluir amb la teva vida, podràs assolir les fites que vulguis. Igualment, els sentiments, desitjos i emocions que tens haurien de poder fluir. En cas contrari, s'acabaran podrint i estancant.

Estas son las 36 leyes espirituales del Universo
Descobreix quines són les 36 lleis espirituals que s'emmarquen dins de l'univers | HOROSCOPOMAGICO.COM
 

Onzena llei de l'univers: la Llei de l'abundància

Sovint, els efectes de les accions que duem a terme són benediccions, regals, herències, amics i diners. Les coses bones que fem normalment acaben retornant-nos  a través de formes diferents, amb la mateixa energia que ens han proporcionat. Deixa que t'arribi l'abundància, sense cap mena de sentiment de culpa.

Dotzena llei de l'univers: la Llei de la claredat

Les lleis de l'univers t'envien una invitació cap a la claredat, perquè en cas que els teus desitjos siguin opacs l'univers no et facilitarà les coses perquè els puguis fer realitat. La concisió és molt rellevant, perquè d'aquesta manera els objectius poden assolir-se d'una forma més fàcil i ràpida.

Tretzena llei de l'univers: la Llei de la intenció

La intenció, molt més que els desitjos o els delers, té una rellevància fonamental per a les lleis de l'univers. En cas que tinguis una intenció específica i clara, l'univers la podrà analitzar i assumir de manera més veloç.

Catorzena llei de l'univers: la Llei de la prosperitat

Has de tenir en ment que ets un ésser pròsper, però en cas que et sentis poc productiu i buit, això és per culpa de l'enfocament mental que tens. Comporta't com una persona que gaudeix de prosperitat i acabaràs amb la passivitat, l'apatia i els temors.

Quinzena llei de l'univers: la Llei de la manifestació

Som éssers espirituals i, per això, cal que expressem els desitjos i pensaments que tenim a l'univers, perquè ens ajuden a configurar la realitat. Si expresses allò que vols podràs tenir una influència conscient pel que fa a la teva existència.

Setzena llei de l'univers: la Llei de l'èxit

Normalment, l'èxit es vincula amb els objectes materials, però hem de tenir en compte que en realitat això no és l'èxit: l'èxit és la creença absoluta i honesta en un mateix i, per això, la confiança que tens en allò que fas condicionarà el fet que ho assoleixis o no amb èxit. A la vida, l'èxit que tindràs serà proporcional a la confiança que dediquis pel que fa a la seva consecució. D'aquesta manera, el fet de viure amb èxit només estarà condicionat a la fe cega que tinguis en la teva persona.

Dissetena llei de l'univers: la Llei de la polaritat i l'equilibri

La llei universal número disset afirma que totes les coses consten d'un principi i d'un oposat —per exemple, la intuïció i la lògica, el femení i el masculí, la sensibilitat i la duresa, etc.—, i aquests principis haurien de constar d'equilibri per tal de no agafar massa distància amb el centre, perquè en aquest cas la vida estaria descompensada.

Divuitena llei de l'univers: la Llei del karma

Ens afirma que  no hi ha res que tingui lloc de manera casual o sense estar en consonància amb les lleis de l'univers. Totes les accions originen conseqüències o reaccions i, per tant, acabem collint els fruits que prèviament havíem sembrat.

Dinovena llei de l'univers: la Llei de la reencarnació

Tal com vam aprendre a l'escola,  l'energia no es crea ni tampoc es destrueix, únicament es transforma. Doncs aquest principi pot aplicar-se també a les lleis de l'univers i les de caire espiritual: ens encarnarem altra vegada fins que esdevinguem els nostres propis mestres. La reencarnació, de fet, queda supeditada al creixement a nivell espiritual i a l'experimentació en aquest sentit.

Vintena llei de l'univers: la Llei de la responsabilitat

A banda de tenir clares aquelles coses en què som mestres, cal que ens responsabilitzem amb nosaltres mateixos. L'univers ens confereix responsabilitats  que caldria que no eludíssim perquè, a banda, ens obsequiaran amb el creixement autèntic i el coneixement. 

Vint-i-unena llei de l'univers: la Llei del discerniment

Les lleis universals ens diuen que, a la vida, cal que decideixis per voluntat pròpia i en consonància amb la teva intuïció, que no et trairà. Per tal d'aconseguir que la Llei del discerniment tingui efectivitat, et caldrà mantenir-te lluny dels grups que el bloquegin a través de missatges —entre altres— homòfobs, fanàtics, racistes o sexistes.

Estas son las 36 leyes espirituales del Universo
Les Lleis de l'univers ens ajuden a assolir la plenitud | HOROSCOPOMAGICO.COM
 

Vint-i-dosena llei de l'univers: la Llei de l'afirmació

Tens clar què vols esdevenir, quins objectius persegueixes? Doncs afirma'ls sense parar, sense que hi hagi lloc per als errors, únicament d'aquesta manera tindràs la capacitat d'esdevenir allò que tens ganes de ser.

Vint-i-tresena llei de l'univers: la Llei de la pregària

Segur que alguna vegada has sentit a dir que la fe aconsegueix moure muntanyes. Per això, si demanes a l'univers alguna cosa amb fe i d'una forma adient, et serà concedida. D'una manera o altra, els pensaments en si mateixos són una forma de pregària  i les lleis de l'univers ens mostren que, en tot moment, l'univers escolta les nostres pregàries.

Vint-i-quatrena llei de l'univers: la Llei de la meditació

Quan resem, mantenim una conversa amb Déu de manera unidireccional. En canvi, quan meditem ens escoltem a nosaltres mateixos. Practica la meditació i pensa en els actes que has dut a terme i les decisions que has adoptat: d'aquesta manera podràs assolir la saviesa que et cal per tal de créixer i poder evolucionar.

Vint-i-cinquena llei de l'univers: la Llei del desafiament

Fins i tot en els casos en què ens trobem al davant de reptes, prenem decisions i creem la nostra pròpia realitat en tot moment. El lliure albir es trobarà sempre dins de les opcions  dels nostres mots, actes i pensaments.

Vint-i-sisena llei de l'univers: la Llei de vibració i freqüència

Les lleis de l'univers afirmen que, en aquest univers, totes les coses tenen un moviment, una vibració i fan un viatge pel camí o a través de patrons circulars. Es tracta d'uns patrons que ens permeten mesurar la freqüència energètica. Cada imatge, pensament i so consta d'una freqüència pròpia i, de la mateixa manera que som capaços de mesurar i calcular les ones que el sol emet, som capaços de mesurar la freqüència de les nostres emocions, així com els desitjos i els pensaments que tenim.

Vint-i-setena llei de l'univers: la Llei dels miracles

Hi ha algú que no hagi afirmat mai que ha tingut lloc un miracle, algun fet que ni el raonament ni la ciència són capaços d'explicar? Els miracles ens indiquen que anem per bon camí, que a nivell personal estem creixent com cal. Al cap i a la fi, constitueix una manera a través de la qual les lleis universals i les lleis espirituals ens empenyen a tirar endavant amb amor, amb fe i amb el perdó al cor.

Vint-i-vuitena llei de l'univers: la Llei de la curació

Tenim la capacitat de guarir-nos l'ànima i el cos. Hi ha un gran nombre de sentiments o pensaments negatius que ens causen malestar corporal i, fins i tot, malalties. En cas de saber de quina manera podem canalitzar aquesta energia, aconseguirem guarir-nos.

Vint-i-novena llei de l'univers: la Llei de la purificació

Un fet relacionat amb això que acabem d'explicar és que les lleis espirituals ens diuen que l'essència de les persones és pura, i que els sentiments dolents enfosqueixen la purificació. Per això, cal que ens mostrem actius amb l'objectiu d'aconseguir la purificació de la ment, de l'entorn i també del cos. Igualment, cal eludir els corrents negatius i fer que la ira se'n vagi ben lluny nostre.

Trentena llei de l'univers: la Llei de perspectiva 

Les lleis de l'univers ens diuen que tindrem una perspectiva en consonància amb l'entorn. D'aquesta manera, cal que siguem conscients que no hi ha res que sigui absolutament dolent o bo, ni horrible o preciós: totes les coses depenen de la nostra perspectiva i, en funció de quina sigui, catalogarem la realitat d'una manera o d'una altra.

Trenta-unena llei de l'univers: la Llei de gratitud

Les lleis espirituals ens encoratgen a mostrar agraïment. D'aquesta manera, aconseguirem que l'energia que obtenim romangui amb nosaltres i atregui tant l'abundància com l'èxit.

Trenta-dosena llei de l'univers: la Llei de benediccions

Fa molt de temps que les persones beneeixen altres persones, especialment en els moments en què calia una afirmació en algun cas concret. Per això, és interessant que beneeixis les persones que requereixin energia positiva, que els donis la mà en senyal de suport i que els facis veure que hi penses de forma ben positiva.

Trenta-tresena llei de l'univers: la Llei de decret

Esdevenim esclaus de les paraules que pronunciem i amos de tot allò que callem. El verb, la paraula, disposa d'un poder enorme, i cal que vigilem amb les coses que anhelem perquè l'univers ens ajudarà a fer que es materialitzin.

Trenta-quatrena llei de l'univers: la Llei de Fe

Sense que ens endinsem en l'àmbit de la religió, hem de destacar que la fe constitueix un vincle amb l'univers que fa que, tot i que no disposem d'una prova tangible i sòlida, descobrim la certesa d'alguna cosa. La fe constitueix un ingredient fonamental de l'èxit i, per aquest motiu, cal que tinguem fe en totes les coses que duem a terme, en nosaltres mateixos i en la resta de la gent.

Trenta-cinquena llei de l'univers: la Llei de gràcia 

Tot i que la gràcia normalment també posseeix connotacions de tipus religiós, a les lleis de l'univers ens dona indicis d'una evolució a nivell espiritual. Es tracta d'un senyal que indica creixement, domini del coneixement a través dels pensaments i de les accions. 

Trenta-sisena llei de l'univers: la Llei de l'U

Al món, totes les coses són una unitat. Tothom és similar i únic, i existeix un vincle que ens uneix que va més enllà de qualsevol aparença. De fet, per poder aplicar les lleis espirituals, cal que primer entenguem que tenim un mateix origen.

També et pot interessar...