Una investigadora en un laboratori químic.

El descobriment d'una catalana sobre el càncer que millorarà la vida dels malalts

La investigació ha determinat una millora en la supervivència dels pacients amb càncer de pulmó

La major part de les morts per càncer de pulmó estan vinculades al consum de cigarretes. El fum del tabac, conté més de 7.000 substàncies químiques, moltes d'elles tòxiques.

Referent al càncer de pulmó, s'ha fet un estudi que millora la supervivència dels pacients d'aquesta maleïda malaltia.

La combinació d'immunoteràpia i quimioteràpia prèvia a la cirurgia millora la supervivència lliure d'esdeveniments en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites ressecable. 

‘The New England Journal of Medicine’ acaba de publicar els resultats d’un estudi en què van participar 352 pacients amb càncer de pulmó amb aquestes característiques. 

Aquests, havien rebut o bé tractament amb immunoteràpia més quimioteràpia o només quimioteràpia, abans de la cirurgia. 

La combinació d'immunoteràpia i quimioteràpia millora els resultats

La mitjana de supervivència lliure d'esdeveniments va ser de 31,6 mesos al primer grup envers els 20,8 mesos del segon, que només havia rebut quimioteràpia.

La taxa de resposta patològica completa va ser del 24% en el tractament amb immunoteràpia més quimioteràpia, enfront del 2,2% del segon grup, amb quimioteràpia sola. 

Dels pacients que van participar a l'estudi, es van sotmetre a cirurgia en un grau més elevat els que havien rebut el tractament combinat.

Al cap d’un any, el 76,1% dels pacients tractats amb immunoteràpia i quimioteràpia sobrevivien sense progressar a la malaltia enfront del 63,4% dels només tractats amb quimioteràpia. 

Al cap de dos anys, les dades eren del 63,8% dels pacients del primer grup enfront del 45,3% del segon grup.

Aquestes dades demostren que l'administració del tractament pot millorar els resultats clínics a llarg termini de certs pacients, sense impedir la viabilitat de la cirurgia o augmentar la incidència d'esdeveniments adversos en comparació amb la quimioteràpia.

▶️ La prohibició de Barcelona a les seves platges per aquest estiu

Una doctora catalana signant de l'estudi

Tal com explica la doctora Enriqueta Felip, cap de secció del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i una de les signants de l’estudi. 

L'ús d'immunoteràpia juntament amb quimioteràpia com a tractament neoadjuvant pot oferir una opció de tractament «prometedora».

Tractant la malaltia de forma «primerenca» i millorant la supervivència lliure d'esdeveniments d'aquests pacients, reduint-los el risc de recaiguda.

Aproximadament el 20-25% dels pacients diagnosticats amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites tenen malaltia ressecable.

Tot i això, entre el 30 i el 55% dels pacients que se sotmeten a una cirurgia curativa experimenten recurrència i finalment moren.