Imatge de dos agents de la guàrdia civil parlant amb un conductor

La desconeguda multa de la DGT que et poden posar si vas a comprar al supermercat

És una pràctica molt habitual per la qual et podrien sancionar

Segur que tu també ho has fet. Sortir del supermercat amb les borses plenes i automàticament deixar-les al costat del cotxe, a l'aparcament, és una pràctica molt habitual i aparentment inofensiva. Però, sabies que et pot caure una bona multa per això?

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha avisat sobre la sanció que pot comportar un dels costums que més repeteixen els conductors en anar a fer la compra. Una pràctica que, després de llegir això, potser deixes de fer avui mateix.

La multa que et pot caure per deixar la compra a terra

Si estàs acostumat a deixar les bosses a terra al costat del teu cotxe en sortir del supermercat, has de saber que ho estàs fent malament. Així mateix, ho recull el Reglament General de Circulació. Segons el que estipula la normativa, aquest hàbit és considerat una infracció lleu, i la multa que et pot caure pel seu incompliment pot ser de fins a 80 euros.

Cotxes aparcats
Deixar les bosses del supermercat al costat del cotxe pot suposar una multa de 80 euros | Getty Images

Tal com s'indica a l'article 4 del Reglament General de Circulació: està prohibit llançar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin entorpir la circulació, parada o estacionament, fer-los perillosos o deteriorar les condicions apropiades per efectuar aquestes maniobres.

En aquest sentit, les bosses de la compra col·locades a terra es poden considerar una obstrucció a la via, ja que, a vegades, poden dificultar el pas o estacionament d'altres conductors.

Fins a 200 euros: les sancions per portar les bosses soltes al cotxe

Però això no és tot, ja que hi ha un altre aspecte que els conductors han de tenir especialment en compte a l'hora d'anar a fer la compra amb cotxe. Sigui per impacients o per presses, de vegades podem caure en l'error de col·locar la compra als seients del vehicle.

Un mal costum amb què podem sortir molt malparats. I és que dipositar les bosses en un lloc inapropiat pot comportar una multa de fins a 200 euros. Tot i això, hi ha altres sancions relacionades amb l'errònia col·locació de la càrrega. Aquestes són les infraccions que recull el Reglament General de Circulació:

1. Transportar paquets solts

Com hem comentat, portar les bosses soltes a l'interior del cotxe està penalitzat. L'article 14 del Reglament General de Circulació assenyala que la càrrega transportada ha d'estar disposada i subjecta de manera que no pugui “arrossegar, caure totalment o parcialment o desplaçar-se de manera perillosa”. En aquest cas, la multa és de 200 euros.

2. Comprometre l'estabilitat del cotxe

La sanció econòmica també serà de 200 euros, quan els paquets dipositats al vehicle puguin suposar un risc per a l'estabilitat del vehicle. Així mateix, s'estipula a la normativa viària.

3. Limitar la mobilitat o dificultar la visió

En cas que la càrrega pugui obstaculitzar la mobilitat o el camp de visió del conductor, aquest pot ser sancionat. Com que es tracta d'una infracció considerada greu, la multa pot arribar als 200 euros.

4. Superar la massa màxima autoritzada

Encara que això només es produeix en casos excepcionals, la multa imposada per superar el pes de càrrega permès pot excedir els 300 euros. En el pitjor dels casos, aquest import pot assolir els 4.000 euros.

5. Obstaculitzar la via

Si una bossa, paquet o un altre material arriba a parar a la via perquè està mal condicionat, el conductor haurà d'afrontar una bona sanció. Tal com recull la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aquesta infracció és considerada molt greu, amb la qual cosa, la multa a pagar puja fins als 500 euros.

      Imatge del logotip de WhatsApp     NOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!