Muntatge amb les mans d'una persona gran subjectant bitllets d'euro i un cercle amb un jubilat amb cara de pensatiu

Els documents que necessiten els jubilats amb fills per augmentar la pensió mensual

Hi ha un complement en concret que podria fer-la augmentar fins a més de 120 euros al mes

Una de les etapes més tardanes de la vida d'una persona és la jubilació. Aquest procés acostuma a acompanyar una pensió que proporciona una font d'ingressos regular per a retirats del món laboral.

És una prestació econòmica assegura que les persones puguin mantenir un nivell de vida adequat i digne durant la retirada. Els permet cobrir les necessitats bàsiques i accedir a serveis de salut i benestar.

La importància de la pensió de jubilació és que representa el resultat de l'esforç de tota una vida de treball. Al llarg de la carrera laboral, les persones contribueixen als sistemes de seguretat social o plans de pensions privats. Aquest permet acumular un fons per a la seva jubilació.

La pensió de jubilació proporciona estabilitat financera en una etapa de la vida on els ingressos provinents del treball actiu ja no estan disponibles. Permet a les persones -generalment grans- tenir tranquil·litat per enfrontar despeses mèdiques, habitatge, alimentació i altres aspectes essencials.

Muntatge amb una parella de jubilats caminant i una mà amb bitllets d'euro
La pensió de jubilació, essencial per als grans | Getty Images, Pressmaster

Sense una pensió adequada, molts jubilats es trobarien en una situació de vulnerabilitat i dependència econòmica, cosa que afectaria negativament la seva qualitat de vida. Aquesta pensió pot variar en funció d'alguns complements que es poden sol·licitar, alguns gairebé desconeguts.

Quins documents necessito per ampliar la meva pensió de jubilació?

Hi ha una sèrie de complements addicionals per incrementar la quantitat d'aquesta pensió, com el de reducció de la bretxa de gènere. No només les persones grans poden percebre'l, ja que també s'aplica a incapacitats o vidus.

Per sol·licitar aquest nou complement, cal demanar cita prèvia per dirigir-se a les oficines de la Seguretat Social. També es pot fer el tràmit per internet amb clau permanent, DNI electrònic o clau digital.

Els documents que es requereixen són els que acreditin el dret a aquest complement. Es tracta del certificat del Registre Civil o Llibre de Família, de la resolució administrativa d'acolliment o judicial d'adopció segons el motiu.

Logo de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies, novetats i últimes hores de PENSIONS al WhatsApp!

A més, caldrà aportar les dades personals dels fills i de la parella (si n'hi hagués o continua viva), a més de les pròpies. Un cop aprovades les dades per la Seguretat Social, es rebrà a final de mes aquest import.

Què és el complement de la bretxa de gènere?

Aquest complement té com a objectiu pal·liar el perjudici econòmic als pares que hagin assumit un paper principal en la cura dels nens. Tot i que s'adreça principalment a les dones, els homes també el poden sol·licitar si compleixen certs requisits.

Muntatge amb una parella de jubilats i una guardiola amb monedes amuntegades al costat
El complement de reducció de bretxa de gènere pot augmentar els diners rebuts | Monkey Business Images, Getty Images Signature

Segons explica la Seguretat Social, aquell que ho sol·liciti ha de rebre una pensió de jubilació, incapacitat permanent o jubilació. Com és obvi, també cal haver tingut descendents. A més, aquest dret no serà atorgat a tots dos progenitors, sinó a qui es consideri que s'ha fet càrrec dels infants.

A mitjans del 2023, la quantitat establerta per a aquest complement és de 30,40 euros més al mes per cada fill o filla. Tot i això, el màxim a percebre pot ser quatre vegades l'import; és a dir, 121,6 euros mensuals.

Si es dona el cas que els dos progenitors són dones, serà la que menys quantitat rebi per la pensió de jubilació la que cobri aquest complement. Els homes, però, han de complir uns requisits addicionals per cobrar aquesta pensió.

Principalment, l'home que rebi aquest complement ha hagut d'interrompre la carrera professional amb motiu de la cura d'un fill o filla. D'altra banda, també la pot rebre si compta amb una pensió de viduïtat. En aquest darrer cas, només ho pot fer si el progenitor també cobra una pensió d'orfandat.