Les dones que aspirin a entrar als Mossos tindran preferència en cas d'empat amb homes

L'objectiu del Govern és garantir l'equilibri entre homes i dones a la plantilla del cos de la policia catalana

Una parella d'agents dels Mossos d'Esquadra fan patrullatge pels carrers de Lleida
El Govern ha modificat la Llei de la Policia per garantir la igualtat en la plantilla del cos. | ACN

El Govern ha aprovat aquest dimarts el Decret llei que modifica la Llei 10/1994, d’11 de juliol, dels Mossos d’Esquadra, establint mesures per equilibrar la presència de dones i homes a la plantilla de la policia catalana, on la majoria són homes. Així, segons la modificació introduïda per l'Executiu, en les pròximes convocatòries d’accés al cos i en les d’ascens a la resta de categories, s’atorgarà preferència a la selecció de les persones aspirants del sexe menys representat, que és el femení, quan aquestes es trobin en igualtat de criteris pel que fa a la idoneïtat de perfil amb les persones aspirants de l’altre sexe. Segons el text, en la resolució dels empats de puntuació en l’ordre de classificació dels aspirants s’atendrà la necessitat de garantir l’equilibri entre dones i homes en la plantilla del cos.

La disposició addicional setena que s’introdueix ara preveu que «mentre no s’aprovi el corresponent pla d’igualtat, i amb la finalitat d’assolir l’equilibri en el nombre de dones i homes en la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra, les convocatòries per a accedir a les diferents categories del cos han d’establir que els empats de puntuació en l’ordre de classificació dels aspirants, com a primer criteri, s’han de dirimir donant preferència a les persones candidates del sexe menys representat quan aquest no arribi al 40% d’aquella categoria».

Pròxima convocatòria de 435 noves places

El Govern apunta que aquesta mesura és conseqüent amb les mesures considerades efectives en l’àmbit europeu per a garantir el màxim d’igualtat en la composició de les plantilles policials, entre les quals destaquen especialment les que es focalitzen en els processos de selecció. En aquest sentit, el Decret llei 40/2020, de 10 de novembre, autoritzava la creació de 245 places del Cos de Mossos d’Esquadra per donar una resposta ràpida al dèficit que pateix la plantilla de la policia catalana.

Per tal d'assolir els objectius de revertir el dèficit de plantilla amb la màxima urgència, s’estan elaborant les bases per a la convocatòria mitjançant oposició lliure de 435 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica, entre les quals s’inclouen les 245 noves places creades pel Decret llei 40/2020, de 10 de novembre.


Comentaris

envia el comentari