Un jove amb mascareta i ulleres davant d'una oficina del SEPE

Les dues ajudes que pots rebre a la vegada a Espanya: només en tres casos

Hi ha molt poques ajudes del govern espanyol que es poden percebre de manera simultània

Les prestacions i les ajudes del govern són un pilar fonamental de l'estat del benestar. Són recursos molt valuosos destinats a garantir la protecció de les persones treballadores quan més ho necessiten: quan es queden sense feina.

Qualsevol persona que s'enfronta a aquesta situació incerta i preocupant és molt conscient dels dubtes que sorgeixen al voltant de les ajudes de què disposem. La informació a vegades està dispersa i no sempre és fàcil saber totes les opcions que hi ha.

De fet, moltes persones es pregunten si poden percebre dues ajudes alhora. És un procediment legal? Dues prestacions del govern poden arribar a ser compatibles?

Edifici del Ministeri de Seguretat Social, a Madrid
En alguns casos, les ajudes del SEPE són compatibles amb les de l'INSS | Catalunya Diari

Ambdues preguntes han estat respostes pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) amb l'objectiu d'informar els usuaris sobre aquesta qüestió.

El SEPE recorda que es poden percebre dues ajudes simultàniament

Al contrari del que podríem pensar, la resposta és molt simple: sí que es poden cobrar dues ajudes alhora. Això sí, sempre que es compleixin una sèrie de requisits molt concrets.

Si bé és cert que el govern ofereix molt poques ajudes que es poden percebre simultàniament, aquest tipus de casos no resulten estranys ni excepcionals.

És una situació que es pot donar fàcilment quan una persona que ja rep una prestació per algun motiu concret es queda sense feina i sol·licita el subsidi per desocupació que li correspon.

Tal com recorda 'administració, hi ha tres casos en què es poden compatibilitzar dues ajudes diferents.

Concretament, els ciutadans poden cobrar alhora el subsidi per desocupació i altres ajudes alienes al SEPE. Aquest és el cas de les ajudes que proporciona l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que seran les quantitats amb capacitat per a complementar l'atur.

El subsidi per desocupació és compatible amb altres ajudes: els tres casos

El primer cas es produeix quan una persona compagina el subsidi per desocupació amb una pensió contributiva de la Seguretat Social.

Aquesta situació es permet si, per exemple, la persona rep una prestació per viduïtat o per una incapacitat permanent parcial o total que impedeix que exerceixi la seva professió, però no l'obliga a retirar-se.

Posem el cas d'una persona que treballa de paleta, es lesiona el maluc i rep una incapacitat parcial perquè no pot tornar a fer aquest ofici. Aquesta persona no pot carregar pes ni treballar en alçada, però sí que pot treballar de dependent en un quiosc, per exemple.

Entrada d'una oficina d'ocupació
El subsidi per desocupació es pot percebre al mateix temps que altres ajudes | Europa Press

Si en algun moment aquesta persona perdés la feina com a venedor, tindria el dret a cobrar la prestació per desocupació al mateix temps que la pensió corresponent.

El segon cas preveu que una persona que està a l'atur també pugui cobrar l'ajuda que l'INSS concedeix a les famílies que tenen un fill menor d'edat a càrrec.

És una ajuda que no té establert cap límit d'ingressos i que és competència d'una altra entitat, de manera que es pot compaginar amb la prestació del SEPE sense problema.

Un pare i una mare i els seus fills
La prestació per atur i per fill menor d'edat a càrrec es poden cobrar simultàniament | GTRES

Finalment, el subsidi per desocupació i l'ingrés mínim vital (IMV) també són compatibles, tot i que en aquest cas l'ajuda de la Seguretat Social tan sols serà un pagament complementari.

Així, si una persona rep del SEPE una prestació de 500 euros, l'INSS li ingressarà els 200 euros restants per a assolir els 700 euros que li corresponen.