Taules i cadires en una classe buida d'una escola

Educació convoca oposicions per a 3.500 places de cara a setembre del 2022

Les proves prioritzaran la part pràctica per sobre de la memorística


El Departament d’Educació ha convocat oposicions per a 3.490 places, 1.575 de mestres, 1.198 d’especialitats de formació professional del cos de professors d’ensenyament secundari i 717 de professors tècnics de formació professional. Les oposicions permetran estabilitzar part del professorat i millorar les seves condicions laborals. És la tercera convocatòria d’oposicions consecutiva.

El 2019 es van convocar 5.005 places i el 2020 en van ser un total de 5.000. A finals d’aquest any es convocaran 3.519 places fins a arribar a les 17.014 previstes per reduir el percentatge d’interins al sistema educatiu públic català. Els que aprovin aquestes proves al desembre, començaran les pràctiques el setembre del 2022.

En aquesta convocatòria es continua potenciant el vessant pràctic i pedagògic i es manté la inversió de l’ordre de realització de les proves realitzada en la convocatòria anterior. Fer la programació i la unitat didàctica com a primera prova dona més protagonisme a la capacitat de l’aspirant per desenvolupar el currículum competencial i la competència comunicativa com a element clau de la funció docent i, així, fer una oposició amb més contingut pedagògic i menys memorística.

? ÉS GRATIS: Encara no ens segueixes a l'INSTAGRAM del Catalunya Diari? Clica aquí, t'hi esperem.


També té molta rellevància la part de la prova escrita sobre un supòsit pràctic consistent en aplicar els coneixements de l’especialitat docent a una situació d’aprenentatge a l’aula. Així mateix, adquireix importància la lectura de l’exercici del supòsit pràctic davant del tribunal perquè permet a l’aspirant fer èmfasi en els aspectes que consideri més rellevants i respondre preguntes del tribunal. Aquesta lectura es farà per primera vegada en aquests cossos i especialitats, tal com s’ha fet en la darrera convocatòria. Aquesta part de la prova pondera un 70% de la nota davant el 30% del temari.


Entre les places convocades destaquen, per número, les de mestre d’educació infantil, amb 326, i de primària, amb 575. També hi ha 242 professors d’informàtica d’ESO i 109 places de professor d’FP de sistemes i aplicacions informàtiques.


Novetats en la convocatòria i calendari

Com a novetat d’aquesta convocatòria, es permet avançar les proves a les aspirants embarassades quan la data del part previst coincideixi amb les proves. També se substitueix el requisit de presentació del certificat mèdic per una declaració responsable de no patir cap malaltia ni incapacitat incompatible amb la funció docent. Finalment, destaca la supressió per primera vegada de la limitació de 20 minuts per realitzar la lectura del supòsit pràctic.Pel que fa al calendari, els aspirants podran presentar les sol·licituds del 8 de febrer a l’1 de març, ambdós inclosos. El procés s’iniciarà el 19 de juny i finalitzarà el 31 de desembre de 2021. Les proves es duran a terme amb totes les garanties sanitàries, d’acord amb l’evolució de la pandèmia. La primera prova, de caràcter individual, es realitzarà amb cita prèvia aplicant totes les mesures de seguretat. La prova escrita, que només realitzen els que han superat la primera prova, es realitzarà repartint els aspirants de cada tribunal en diferents espais, amb distància de seguretat, mascareta i ventilació adequada, evitant en tot moment les concentracions excessives. Les característiques de l’actual procés selectiu, amb la inversió de les proves i més temps per finalitzar-les dona més flexibilitat per executar les proves en les millors condicions, en funció de l’evolució de la pandèmia.El fet que la primera prova sigui la programació i la unitat didàctica, que hauran de dur a terme tots els participants del procés, i que es realitzi la lectura de la prova davant del tribunal, fa que el procés selectiu tingui més qualitat i, al mateix temps, allarga la durada del procés. Els aspirants seleccionats obtindran destinació provisional com a funcionaris en pràctiques a l’inici del curs 2022-2023.