Alumnes en una classe d'un institut de Lleida

Educació permetrà aprovar el batxillerat amb assignatures suspeses sempre que la nota mitjana sigui l'aprovat

La repetició serà excepcional i es podrà passar de curs tot i que no s'hagin superat totes les matèries

El Departament d'Educació ha aprovat unes instruccions sobre el batxillerat que estableixen que es podrà obtenir el títol amb assignatures suspeses sempre que la nota mitjana sigui l'aprovat. Segons el document, al qual ha tingut accés l'ACN, els equips han d'adoptar les decisions de manera «col·legiada i s'han de basar en l'evolució de l'alumne en conjunt, la maduresa acadèmica i les competències corresponents».

La repetició de curs, doncs, serà «excepcional» i no dependrà només de si hi ha matèries sense superar. Aquest document va en la línia del que ja es va aplicar a final de curs passat, atenent les noves circumstàncies provocades per la pandèmia. El text estableix un mínim de presencialitat del 50%, que es pot incrementar en cas d'alumnat vulnerable.

L'objectiu és no penalitzar els alumnes

La intenció del Departament és establir uns criteris d'avaluació adequats a les noves circumstàncies, i sempre a favor dels alumnes, no per penalitzar-los. En aquest sentit, el Ministeri d'Educació va possibilitar a finals de setembre que les administracions educatives poguessin modificar els criteris d'avaluació establerts per llei. Ara per ara, s'han enllestit les instruccions de batxillerat, mentre que els de primària i secundària es presentaran pròximament.

Al marge de la qüestió de la repetició de curs i de l'obtenció de la titulació, el document sobre el batxillerat remarca també que cal garantir la docència de forma que el grup d'alumnes realitzi en conjunt un mínim del 50% de les hores de forma presencial al centre. Les activitats que es desenvolupin en les diferents modalitats hauran d'estar planificades i connectades, coordinant-se de forma contínua.

En els casos particulars dels batxillerats de centres amb molt alumnat vulnerable, es considerarà poder incrementar la presencialitat per sobre de l'establert en aquestes instruccions. Segons el document, es donen les condicions per incorporar el procediment de la «classe inversa», de forma que els alumnes accedeixin individualment a nous continguts i posteriorment realitzin virtual o presencialment activitats, estableixin interaccions entre ells i, amb la supervisió del professorat, aclareixin dubtes.

«El professorat no ha de duplicar la jornada laboral»

Educació insisteix que és «imprescindible» tenir un model d'organització que permeti «l'encaix de les dues modalitats, respectant l'horari de dedicació» dels professors. «El professorat no ha de duplicar la jornada laboral», apunta el text.

L'avaluació al batxillerat haurà de ser flexible i continua. Caldrà adaptar els criteris i explicar-los a l'alumnat, preveient propostes que permetin millorar durant el segon trimestre. Les juntes d'avaluació poden aplicar els mecanismes de funcionament a distància.

«El sistema no ha col·lapsat»

El secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Carles Martínez, ha explicat que aquestes mesures, en la línia de les que es van prendre l'any passat, s'apliquen amb la «voluntat» de mantenir els centres oberts, i en aquest sentit ha celebrat que tres mesos després del començament del curs, «el sistema no ha col·lapsat».

Les instruccions també tenen l'objectiu, com ja s'ha especificat, de no perjudicar l'alumnat, però davant la possibilitat que es pugui pensar en passar de curs sense estudiar, Martínez adverteix que els casos s'analitzaran individualment i es prendran les decisions pertinents. 

Sobre el recordatori que el professorat no ha de duplicar jornada, Martínez admet haver rebut inputs que el col·lectiu suporta un excés de feina, i malgrat que el Departament considera que les plantilles són «adequades», també és «conscient» de «l'esgotament» que pateixen.