Imatge de Pedro Sánchez en roda de premsa

7 de cada 10 espanyols diuen 'no' un nou possible confinament total

Així ho reflecteix aquesta enquesta de GAD3 realitzada per al diari 'ABC' en plena segona onada de la pandèmia

Set de cada deu espanyols no estan d'acord amb un confinament total. Aquesta és una de les conclusions d'una enquesta en la qual gairebé la meitat dels participants han manifestat que prefereixen un confinament selectiu, així com creuen que els enfrontaments polítics han influït en l'augment de la corba.

Així ho reflecteix aquesta enquesta de GAD3 realitzada per al diari 'ABC' entre el 28 de setembre i l'1 d'octubre, en «plena segona onada» de la pandèmia de la Covid-19 a Espanya.

Els científics als polítics: «En salut, vostès manen, però no en saben»

Un total de 55 societats científiques nacionals, que representen a més de 170.000 professionals sanitaris, han publicat un document dirigit als polítics sota el títol «En salut, vostès manen, però no saben», en el qual els insten a deixar l'enfrontament i fer front a la pandèmia de la Covid-19 amb criteris comuns de base exclusivament científica.

En el document emès per aquestes societats —que treballen de manera conjunta des de la celebració de l'I Congrés Nacional COVID-19 que va tenir lloc al setembre—, s'insta a la classe política que accepti, d'una vegada, que per a enfrontar-se a aquesta pandèmia les decisions dominants han de basar-se «en la millor evidència científica disponible, deslligada per complet del continu enfrontament polític».

En la seva opinió, el que es precisa és una resposta coordinada, equitativa i basada exclusivament en criteris científics clars, comuns i transparents. També al·ludeixen a la lentitud burocràtica a resoldre temes legals, tècnics i administratius que «només aconsegueixen agreujar les solucions», per la qual cosa, insisteixen, és necessari frenar ja «tanta discussió» i passar a l'acció.

Les societats científiques participants en aquest text també abunden en la necessitat d'establir un protocol nacional que, sense perjudici d'actuacions territorials diferenciades, estableixi criteris comuns de base exclusivament científica, sense la menor interferència ni pressió política.

Aquests criteris, exclusivament sobre salut i amb pautes comunes d'actuació, han de definir normes generals de prevenció, maneig dels pacients afectats, estratègies de rastreig dels contactes i la gestió dels centres sociosanitaris, segons les signants.

Aquestes pautes, tal com recull el document, iniciat en Change.org, «han de garantir el principi d'igualtat de tots els espanyols en les estratègies preventives i els recursos sanitaris, han de crear ja una reserva estratègica nacional de material destinat a la prevenció i al tractament de tots els afectats».

Les 55 societats científiques signants assenyalen igualment que han de ser «només les autoritats sanitàries, sense cap ingerència política, les que estableixin les prioritats d'actuació respecte a altres malalties, canvis organitzatius i previsions adequades a qualsevol patologia, sigui com sigui l'edat dels pacients i el seu nivell socioeconòmic».

«Avui, l'atenció a la salut exigeix flexibilitat i actualització en el maneig dels recursos sanitaris —afegeix—. I això, tan decisiu, només es pot gestionar i dur a terme des del profund coneixement de les ciències de la salut, unit al veritable compromís d'incrementar els recursos per a recerca, molt inferiors als dels països del nostre entorn».

A fi de poder aplicar d'una manera pràctica aquestes propostes de millora, des del col·lectiu científic-sanitari s'insta les administracions públiques a establir, «com més aviat millor», una trobada en el qual s'abordi el paper que poden jugar els professionals sanitaris en la gestió de la pandèmia de la COVID-19.

«En nom de més de 47 milions d'espanyols, vostès i les seves famílies incloses, hem de canviar ja tanta inconsistència política, professional i humana. Les societats científiques, en tots els àmbits de la salut, oferim els nostres coneixements», afirmen en el document.