Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons d´una oficina d´Hisenda amb fons desenfocat i en primer pla una imatge d´una persona gran amb uns papers i fent càlculs amb una calculadora

Els errors a la declaració de la Renda que castiguen amb multes de fins a 30.000 €

Els contribuents han d'estar al corrent per no rebre sancions importants després d'haver presentat la Renda

La campanya de la declaració de la Renda 2023-24 va arrencar el 3 d'abril passat. Els contribuents han de presentar els seus ingressos a Hisenda i fer front a les obligacions fiscals pertinents. L'Agència Tributària podrà confeccionar el tràmit per telèfon des del 7 de maig i a les oficines des del 3 de juny, però ara només es fa per internet.

La Renda es pot convertir en un procés complicat per a moltes persones, que opten per delegar la gestió en un assessor extern. Això no obstant, els errors no estan mai exempts i, en cas de cometre una equivocació, has de conèixer les possibles sancions i els passos que has de seguir.

Els errors habituals a la declaració de la Renda

Si la sentència té conseqüències econòmiques per a Hisenda, la sanció varia en funció de si s'ha notificat o no. Si el contribuent ha avisat el fisc, ha de pagar un 1% més un altre 1% addicional per cada mes de retard des que s'acaba la campanya. Si passa un any, el recàrrec serà del 15%.

Si l'error no es notifica i es rep un requeriment d'Hisenda, les sancions poden ser greus. L'omissió d'ingressos a la declaració de la Renda és un dels ingressos més comuns i, segons la Llei General Tributària, hi ha infraccions lleus, greus o molt greus.

Les lleus es produeixen quan la quantitat no declarada és inferior als 3.000 euros, i la multa és del 50% dels diners que es deuen. Les infraccions greus neixen quan el deute supera els 3.000 euros, i es pot castigar de pagar entre el 50% i el 100% de la quantitat omesa. En casos de fer servir mètodes fraudulents, la sanció pot assolir el 150%.

Aquests mitjans fraudulents fan referència a portar comptabilitats diferents de la mateixa activitat o falsejar imports o ometre operacions en llibres de comptabilitat.

SANCIONS HISENDA

QUANTITAT OMESAMULTA
Fins a 3.000 euros no declarats50% de la quantitat omesa
Més de 3.000 euros no declaratsEntre el 50 i el 150% de la quantitat omesa.
Infraccions molt greus o pràctiques fraudulentesFins al 150% de la quantitat omesa

Altres errors habituals estan relacionats amb donar informació falsa i amagar dades importants, o aplicar les deduccions que no corresponen. En el primer cas, la multa pot ser de 300 euros. En situacions més greus, com ara utilitzar factures o documents falsificats per guanyar més de 3.000 euros a la declaració, les sancions oscil·len entre el 50% i el 100% de l'import.

Pel que fa a les desgravacions, en cas que siguin incorrectes, la multa d'Hisenda serà del 15% de la quantitat rebuda.

Errors al NIF

Així mateix, Hisenda també multa els contribuents amb errors al Número d'Identificació Fiscal (NIF) a la Renda. Si l'erari públic considera que la infracció és lleu, la multa és de 150 euros.

Si és greu, cal pagar el 5% de l'import relacionat amb l'error, amb un mínim de 1.000 euros. Els errors més greus tenen una multa fixa de 30.000 euros.