Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Un primer pla d?un home trist, amb una oficina d?Hisenda al fons

Els espanyols als quals Hisenda multarà si no presenten un document abans de l'abril

Els contribuents amb actius a l'estranger han de complir les obligacions tributàries per evitar sancions

Amb l'objectiu de lluitar contra el frau fiscal i el blanqueig de capitals, Hisenda està posant el focus a les operacions dels contribuents. Per això, els residents a Espanya que comptin actius a l'estranger hauran de complir una sèrie d'obligacions tributàries si no es volen enfrontar a dures sancions.

Les persones que tinguin comptes bancaris, béns immobles, drets o altres elements financers fora del país han de lliurar un document important. Es tracta del Model 720, dissenyat específicament per a aquest fi en concret. Aquesta eina permet a l'Agència Tributària controlar l'evasió d'impostos i tenir un control més ampli.

Què és el Model 720 d'Hisenda?

El document ha d'incloure informació detallada sobre comptes bancaris, valors, béns immobles o rendes, entre d'altres. Si el valor de tots els actius no supera els 50.000 euros, no cal presentar el Model 720 a Hisenda.

Els contribuents que sí que han de lliurar-ho tenen diferents blocs que han d'emplenar:

Bloc 1: Comptes en entitats financeres estrangeres.
Bloc 2: Valors, drets, assegurances i rendes obtinguts a l'estranger.
Bloc 3: Béns immobles i drets sobre béns immobles a l'estranger.

Sancions per no presentar el Model 720

L'Agència Tributària pot imposar multes significatives a les persones que presentin el Model 720 de manera incorrecta, i als que no el lliuren dins del termini. El 2024, els contribuents tenen com a data límit el pròxim 1 d'abril.

El Model 720 es pot presentar per internet a la web de l'Agència Tributària. Tot i això, en cas de patir problemes tècnics que impedeixin el seu lliurament, Hisenda deixa 4 dies més.

Les sancions estan recollides al Reial Decret 2063/2004 i a la Llei General Tributària. Les multes poden ser més o menys greus depenent del cas i la gravetat.

Pot haver-hi sancions d'entre 100 euros i 20.000 euros per no presentar declaracions en el termini establert o per incompliments menors. Per exemple, no comunicar el domicili fiscal. Així mateix, hi ha altres càstigs que poden oscil·lar des dels 150 euros fins al 2% del valor dels actius no declarats.

En aquests casos, s'imposen quan es presenten declaracions incorrectes o es respon de manera inadequada a sol·licituds d'informació.

Dit això, és essencial que els contribuents amb actius a l'estranger compleixin les obligacions tributàries. Hisenda supervisa de manera minuciosa totes les operacions, i és pràcticament una obligació conèixer els terminis establerts per presentar la documentació pertinent i evitar multes.