Imatge d'un home i una dona grans caminant pel bosc

Esperat nou canvi a la pensió de viudetat: Qui hi té accés i com es pot demanar

Finalment s'ha aprovat la pensió de viudetat per a les parelles de fet. Fins ara, més d'1.800.000 parelles de fet no tenien accés a aquest subsidi

Bones notícies per a més d'1.800.000 parelles a Espanya. I és que gràcies a la reforma de les pensions, les parelles de fet ara tindran accés a la pensió de viudetat. Cosa que ha costat sang, suor i llàgrimes a milers de parelles que veien com es quedaven sense aquest subsidi tan necessari.

Però no tot és tan fàcil, ja que per a tenir accés a aquesta pensió cal complir una sèrie de requisits. Per exemple, acreditar que s'ha conviscut almenys cinc anys amb la persona difunta i estar inscrits al registre dos anys abans de la mort.

Punt final a una discriminació

Fins ara, a les parelles de fet se'ls demanava uns requisits massa difícils de complir. Sense anar més lluny, l'escull econòmic sempre era el més difícil de salvar. I és que per a cobrar la pensió, durant l'any anterior a la mort de la teva parella no podies haver guanyat més diners que ella.

Una anciana comptant monedes.
Amb la reforma de les pensions ha arribat un gran canvi per a les parelles de fet | GTRES

Es demanava que durant l'any previ a la mort de la teva parella els teus ingressos fossin inferiors al 50% dels seus. Només així es podia tenir accés a una pensió que ara serà molt més global gràcies a la darrera reforma.

Per a més inri, aquest percentatge d'ingressos baixava fins al 25% si no hi havia fills en comú.

Un canvi a millor

La reforma de les pensions també ha donat llum verda a un canvi molt anhelat per un gran nombre de parelles de fet. Moltes no eren capaces de salvar l'escull econòmic i sempre es quedaven a les portes de rebre el subsidi.

Ara, però, la cosa ha canviat. La tramitació parlamentària de la reforma de les pensions aprovada al Congrés dels Diputats ha donat el vistiplau a una esmena que elimina aquesta dificultat econòmica.

 

«Si compleix els requisits esmentats d'alta i cotització establerts a l'article 219, també tindrà dret a la pensió de viudetat qui es trobi unit al causant en el moment de la mort i formi amb ell una parella de fet», diu l'article.

Gràcies a aquesta esmena, interposada pel partit Más Madrid, s'elimina una restricció que, com hem dit, impedia a moltes parelles accedir a la prestació econòmica per viudetat.

Més bones notícies

Diners en un caixer automàtic.
Moltes parelles de fet ara tindran accés a la pensió de viudetat | Europa Press

A més, l'esmena també permetrà que les parelles de fet accedeixin a la pensió de viudetat temporal. Gràcies a l'últim canvi aplicat a les pensions, aquestes parelles es podran beneficiar d'una pensió a la qual tampoc tenien accés anteriorment.

I és que aquesta prestació només era accessible per als matrimonis. En aquest cas, s'hi accedia quan no es podia acreditar que el matrimoni havia tingut una durada d'un any o no hi havia fills comuns. Aleshores els casats que enviudaven tenien dret a una prestació temporal de dos anys. Sempre, però, de quantitat idèntica a la de la pensió de viudetat que els hagués correspost.