Pasajeros con mascarillas en una estación de Hamburgo.

Molt de compte: Les zones amb major concentració de coronavirus a l'aire

Ho han fet mesurant l'ARN viral en partícules fines a l'aire (aerosols) en diferents zones de dos hospitals ubicats a la ciutat de Wuhan

Segons un estudi realitzat pel Laboratori Estatal de Virologia de la Universitat de Wuhan -ciutat en què es va iniciar el brot mundial de coronavirus- el virus es troba en major concentració de quantitat en espais poc ventilats i concorreguts, com per exemple en banys de pacients i vestuaris de personal.

L'estudi, dut a terme per l'investigador Ke Lan i el seu equip, s'ha centrat en conèixer la naturalesa aerodinàmica del coronavirus. Ho han fet mesurant l'ARN viral en partícules fines a l'aire(aerosols) en diferents zones de dos hospitals ubicats a la ciutat de Wuhan, en què, com és normal, s'ha tractat a pacients positius en covid-19.

Els resultats van aportar que en sales d'aïllament i habitacions ventilades dels dos centres mèdics la càrrega viral en aerosols era menor que en altres més tancades, com les anteriorment esmentades. Malgrat portar EPI, el nivell de concentració en espais poc ventilats era superior. Segons l'estudi «els nivells d'ARN de coronavirus en l'aire en la majoria de les àrees públiques d'aquests dos hospitals eren indetectables, excepte en dues àrees propenses a l'aglomeració, possiblement a causa de portadors infectats en la multitud».

Debat pel que fa al contagi

«Vam descobrir que en algunes àrees del personal mèdic tenien, inicialment, altes concentracions d'ARNviral, però aquests es van reduir a nivells indetectables després d'una rigorosa desinfecció», segons l'estudi publicat a 'Nature'.

Tot i els resultats obtinguts, els científics adverteixen que els seus estudis no són concloents i cal continuar la investigació, fins i tot fent-la més gran, per entendre i contrarestar el contagi de coronavirus mitjançant aerosols.

«Encara no hem establert que el virus detectat en aquestes àrees hospitalàries sigui contagiós, proposem que la SARS-CoV-2 podria transmetre's a través d'aerosols. Els nostres resultats indiquen que la ventilació de l'habitació, l'espai obert, la desinfecció de la roba de protecció i l'ús i la desinfecció adequada de les àrees de bany poden limitar efectivament la concentració d'ARN de coronavirus en aerosols», adverteix l'estudi.

Un altre estudi recent, però, deixa entreveure que el virus sí que es transmet a través de l'aire. Es basen en una investigació duta a terme sobre diversos comensals en un restaurant de la Xina durant la festivitat de l'Any Nou Xinès -el 24 de gener-.

Segons l'estudi, membres de tres famílies diferents es van encomanar després d'haver sopat en taules properes del mateix restaurant amb poca ventilació. Segons les investigacions, els comensals infectats no van tenir contacte entre ells, sinó que simplement es trobaven a prop físicament durant el sopar. Cal destacar que no es va contagiar ningú més, ni els treballadors ni altres comensals.