Muntatge amb una imatge de fons d´una casa en miniatura amb una altra imatge d´un home assegut mirant un paper preocupat i una imatge més de diversos bitllets d´euros en una mà

Els experts aclareixen si es poden reclamar les despeses hipotecàries de fa 20 anys

Els hipotecats des de fa dues dècades també podran reclamar les despeses abusives generades pel notari i el Registre de la Propietat

Aquelles persones que van firmar una hipoteca fa 20 anys podran reclamar els pagaments abusius que van fer al banc, derivats de la seva gestió.

Demanar una hipoteca comporta despesa de notaria, del Registre de la Propietat, gestoria, preu de la taxació i impost sobre els actes jurídics documentats (IAJD). En aquests casos, la Llei aclareix quina part ha d'assumir el prestador i quina part ha de pagar el prestatari.

Segons sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), les persones hipotecades podran reclamar aquests diners des del moment de ser coneixedors.

Tot i que no hi ha un termini per reclamar els pagaments, el prestador ho haurà de justificar mitjançant les factures i presentar una reclamació formal a l'entitat. El màxim permès s'estableix entre 1.500 i 3.000 segons els pagaments fets.

La resposta més habitual del banc sol ser de rebuig. En aquests casos la persona hipotecada haurà de recórrer als tribunals perquè li tornin els diners.

Què pagarà cadascuna de les parts de la hipoteca?

Les persones que van signar una hipoteca abans del 2019 podien reclamar els diners generats per l'anomenada clàusula abusiva. Una normativa recollida a la Llei de contractes de crèdit immobiliari 5/2019 del 15 de març.

Una mesura que no només beneficia els que ho van fer abans d'aquesta data, sinó que també ho fa per als que van signar hipoteca fa 20 anys. La normativa assenyala quins pagaments haurà d'assumir cadascuna de les parts:

El prestador de la hipoteca podrà reclamar el 100 % de les despeses, a excepció de la despesa de notaria de què només es pot reclamar el 50 %. El prestatari "assumirà el cost dels aranzels notarials de l'escriptura i els de les còpies els assumirà qui les sol·liciti".

El prestatari haurà d'assumir també, les "despeses de taxació de l'immoble i les d'inscripció de les garanties al registre de la propietat". Els pagaments efectuats a la gestoria els haurà de pagar la persona que demani la hipoteca.

El "pagament de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats es realitzarà de conformitat amb el que està establert a la normativa tributària aplicable".

Per beneficiar-se d'aquesta mesura la persona interessada haurà de presentar una sol·licitud al banc que va fer la hipoteca.