El pasadís d'un supermercat

Avisen de perill per minerals tòxics trobats en productes alimentaris

Tres articles que compra una gran part de la població

Un estudi que han elaborat diversos investigadors de la Universitat de Granada ha trobat  minerals tòxics en diferents productes per aprimar-se. Aquests productes funcionen com a substituts alimentaris, i es venen a les farmàcies. Es tracta de barretes energètiques, galetes d'arròs i batuts.

José Ángel Rufián Henares, catedràtic del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Granada i membre de l'Institut de Nutrició i Tecnologia dels Aliments del Centre d'Investigació Biomèdica està al capdavant de la investigació. Aquest estudi s'ha publicat a la revista 'Food Chemistry'.

Aquest estudi explica que hi ha minerals tòxics com poden ser el níquel, l'urani, l'arsènic o el plom i, en molts casos, el nivell excedeix els límits permesos per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

Aquest estudi ha analitzat una gran varietat de productes que són fàcils de trobar al nostre país, i cada vegada són més consumits. Molts de nosaltres tenim aquests articles a la nostra cuina, ja que són  barretes energètiques, galetes d'arròs i batuts de diferents sabors. De vegades, consumim aquest tipus d'aliments per evitar menjar productes ultraprocessats o per baixar el nostre pes.

És saludable consumir aquests productes?

«En l'actualitat no existeix un consens sobre quin seria el seu paper en una  dieta saludable  ni tampoc la freqüència d'ingesta recomanada» expliquen en l'estudi. Per això, els científics han volgut esbrinar si són perillosos, quantificant tots els minerals que han trobat: tant tòxics com a necessaris.

Entre els minerals 'tòxics' trobem els que són més perjudicials per als humans. Aquests poden acabar en els aliments a causa de l'agricultura mecanitzada  o a l'ús de productes químics  durant el processament. En l'estudi, s'han analitzat un total de 73 productes que es troben en farmàcies: barretes, galetes d'arròs i batuts.

Com a conclusió, el grup d'investigadors ha destacat que, dins dels nivells màxims que estan permesos, substàncies com el  tal·li, el zinc o el tori  tenen una major concentració en els batuts. Per la seva banda, la major part d'arsènic  es troba en les galetes d'arròs.

Un nivell alt de minerals tòxics

Ana Zurita Ortega, una de les autores de l'estudi, ha explicat que, concretament a les barretes  de civada, podem trobar una gran quantitat d'antimoni, bismut i bari.  «En el cas del coure, els seus nivells eren bastant alts, de manera que la ingesta de dues barretes substitutives podria ser potencialment tòxica», ha explicat.

Pel que fa a  cadmi, plom o arsènic, els experts van concloure que van trobar un nivell alt en totes les mostres que van analitzar; arribant, alguns, a superar els límits permesos. Ana Zurita també ha volgut esmentar els productes enriquits amb cacau: «una menció especial mereixen els substitutius enriquits amb cacau, ja que aquest, per si sol, acumula diferents metalls, de manera que s'incrementa la concentració d'aquests minerals tòxics si s'afegeix a els substitutius, arribant fins i tot a nivells de toxicitat».

Com conclusió, els autors de la investigació expliquen que, encara que aquests substitutius alimentaris poden ser una bona font de minerals essencials, a causa d'aquesta presència de minerals tòxics, en alguns casos podria arribar a ser arriscat.