Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Dues persones a les portes d?una oficina del SEPE, amb un mà amb diversos bitllets

El famós 'atur' de 500 euros que el SEPE concedeix de manera indefinida al maig

És un subsidi que es pot allargar fins a l'edat de jubilació, encara que només és possible cobrar-lo des dels 52 anys

Les persones majors de 52 anys que tinguin dificultats a l'hora de trobar feina podran sol·licitar un ajut del SEPE per temps indeterminat. Es tracta del subsidi per a més grans de 52 anys, per al qual cal complir certs requisits.

El SEPE permet que aquestes persones obtinguin una quantia mensual de prop de 500 euros de manera indefinida si compleixen uns requisits principals. Un és que per conservar l'ajut, hauran de presentar la Declaració Anual de Rendes.

Requisits per rebre aquest ajut de gairebé 500 euros del SEPE

A la pàgina web de l'organisme recorden que hi ha diversos requisits per poder accedir a aquest subsidi. L'interessat ha d'estar en situació d'atur i inscrit com a demandant de feina durant un mes després d'esgotar la prestació.

Durant aquest mes no heu d'haver rebutjat una oferta adequada i heu de complir el compromís d'activitat. Així mateix, el beneficiari ha de no tenir rendes superiors al 75% de l'SMI. També s'ha de tenir 52 anys o més i trobar-vos en algun d'aquests supòsits:

  • Haver esgotat la prestació contributiva, coneguda com a atur, o el subsidi per desocupació.
  • Ser emigrant que ha tornat a Espanya i no té dret a la prestació de desocupació.
  • Haver estat alliberat de presó sense dret a la prestació contributiva (amb una privació de llibertat de més de 6 mesos).
  • Que se li hagi declarat com a plenament capaç o amb incapacitat permanent parcial després de millorar una gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o incapacitat permanent total.
  • Estar en situació de desocupació i no tenir dret a prestació contributiva, havent cotitzat entre 90 i 359 dies.

Quantia i com sol·licitar el subsidi per a majors de 52 anys

La quantia és de 480 euros, un 80% de l'IPREM. A més, és l'únic ajut que cotitza per a la jubilació, per la qual cosa compta amb caràcter contributiu, i es pot percebre fins a trobar feina o assolir l'edat legal de jubilació.

Muntatge del cartell de prestacions del SEPE amb un caixer traient diners
L'ajuda puja a 480 euros mensuals, un 80% de l'IPREM | Getty Images, SEPE

Per sol·licitar aquest ajut del SEPE cal disposar de DNI, un document bancari on la persona aparegui com a titular al compte i, en cas necessari, un justificant de les rendes.

Per mantenir-lo cal justificar que es continua complint el requisit de carència de rendes pròpies. Per això, cal presentar, cada dotze mesos, la Declaració Anual de Rendes.

Aquest subsidi per a més grans de 52 anys es pot sol·licitar a través de la Seu Electrònica del SEPE, amb cita prèvia a l'oficina de l'organisme o per correu postal.