Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons d'unes oficines de l'Agència Tributària amb una altra imatge d'una mà amb molts bitllets d'euros a la mà i una emoticona d'una guardiola de porquet amb monedes entrant

Si els teus fills van a escola, pots demanar una ajuda de fins a 2.400 euros

La campanya de la Renda ja ha arrencat i pots comptar amb deduccions si compleixes aquests requisits

La campanya de la declaració de la Renda va començar el 3 d'abril passat. Milions de contribuents ja poden presentar els seus ingressos davant d'Hisenda i complir les obligacions fiscals pertinents. S'ha fixat l'1 de juliol com a data màxima per fer la declaració a totes les modalitats.

Ara es pot fer per internet, però el 7 de maig s'obre el termini perquè l'Agència Tributària pugui confeccionar la Renda per telèfon. D'altra banda, la declaració es podrà fer a les oficines corresponents a partir del 3 de juny.

Els canvis a la Renda que afecten moltes famílies

Aquest any, la Campanya està marcada per algunes novetats fiscals introduïdes als Pressupostos Generals de l'Estat del 2023. Un dels canvis ha estat l'increment en la reducció de les retencions de l'IRPF per a rendes de fins a 21.000 euros.

D'altra banda, s'ha reformulat del concepte de família nombrosa, que ara s'amplia per incloure pares o mares amb 2 fills o més. Aquesta mesura permet a més contribuents comptar amb deduccions a la declaració de la Renda.

Per a les famílies de caràcter general, es poden desgravar fins a 1.200 euros si els membres tenen nacionalitat espanyola o residència legal al país. D'altra banda, les famílies especials poden optar a una deducció fins a 2.400 euros l'any.

A més, poden sumar 600 euros addicionals per cada fill a partir del cinquè. És essencial que tots els membres de la família presentin la declaració de la renda per implementar aquestes deduccions.

Qui està exempt de presentar la Declaració de la Renda?

Tot i que la majoria de persones es veuen obligades a complir i presentar els seus ingressos, hi ha certs grups exempts de fer la declaració de la Renda. En termes generals, aquells contribuents els ingressos dels quals procedeixen exclusivament del treball i no superen els 22.000 euros anuals no estan obligats a fer-ho. No obstant això, hi ha una condició sine qua non , que és que només hi pot haver un pagador.

Encara que no estiguin obligats a declarar, els contribuents que sol·licitin una devolució de l'impost han de presentar la renda. En aquests casos, es consideraran els pagaments a compte, així com les deduccions aplicables. S'hi inclouen les desgravacions de maternitat o les relacionades amb la família nombrosa o la discapacitat.

Així mateix, la campanya de la Renda compta amb una altra novetat que involucra els autònoms. A partir d'ara, tothom ha de fer la declaració, independentment dels seus ingressos.