persona comptant diners

Fins a 2.400 euros per família: què és i com es demana el xec familiar a Catalunya

Es tracta d'una ajuda pràcticament desconeguda a què tenen accés una sèrie de famílies

Algunes famílies tenen la possibilitat de gaudir d'un xec d'ajuda que puja a 1.200 euros. No obstant això, la quantia pot arribar a duplicar-se en funció de la situació del nucli familiar esmentat. Perquè coneguis més en què consisteix aquesta bonificació, a continuació et donem unes quantes claus per sol·licitar-la.

Com tothom sap, les famílies nombroses compten amb una sèrie d'avantatges fiscals. Entre elles hi ha la deducció estatal a l'hora de presentar la Declaració de la Renda. Això permet, d'alguna manera, reduir la quota diferencial, tant si l'IRPF ens surt a pagar com a tornar.

La quantia d'aquesta desgravació arriba als 1.200 euros a l'any i arriba als 2.400 quan es tracten de famílies nombroses de categoria especial. A més, els imports augmenten fins a 600 euros més per cada fill que s'excedeixi del nombre mínim per adquirir la condició de família nombrosa especial.

Dins d'un mateix nucli familiar es pot donar el cas que hi hagi més d'una persona beneficiària d'aquest ajut. Si fos així, s'acabaria prorratejant entre totes les persones a parts iguals. Però també es pot donar el cas que la quantia de la deducció se la cedeixin a una de sola.

Qui es pot beneficiar d'aquest xec familiar?

Podran optar a aquest xec familiar els que siguin ascendents o un germà orfe de pare i mare que pertanyi a una família nombrosa. A més, ha de complir una sèrie d'exigències.

Foto d'una mà amb bitllets de 50 euros.
Les famílies nombroses són els que es poden beneficiar d'aquesta ajuda | CatalunyaDiari

Entre elles estar donat d'alta a la Seguretat Social o Mutualitat com a treballador assalariat o autònom. També percebre prestacions contributives o pensions abonades per la Seguretat Social o per classes passives. Altres beneficiaris serien els professionals no integrats al RETA que cobren prestacions de les mutualitats.

Cal demostrar que es forma part d'una família nombrosa amb el títol oficial que ho acrediti. Cal aclarir que aquest ajut resulta incompatible amb les deduccions per ascendent amb dos fills separats o sense relació matrimonial.

Com beneficiar-se de l'ajuda per família nombrosa

L'ajuda per família nombrosa es pot cobrar bàsicament de dues maneres. En primer lloc, a l'hora de fer la Declaració de la Renda. En cas que la quota resulti positiva caldrà restar la quantia de la deducció. Quan sigui negativa, ens tocarà reclamar la devolució d'aquesta quantitat.

L'altra opció és demanar l'abonament anticipat. Si és així, no caldrà esperar la campanya de la renda. Els diners es cobraran tots els mesos a través d'una transferència al compte que assenyali el sol·licitant.

Per reclamar aquest abonament cal complir també una sèrie de requisits. El reclamarà si es treballa per compte propi o aliè, per cadascun dels mesos en què es trobi a la Seguretat Social.

Foto d'una família fent-se una abraçada.
Cal reunir una sèrie de requisits per optar al xec familiar | Getty Images

Per fer-ho requeriran disposar d'un contracte a jornada complet, amb un mínim de 15 dies al mes donat d'alta al règim general. També s'accepten els règims especials de la Mineria i la Mar.

Altres opcions que es preveuen és que hi hagi un contracte a temps parcial, amb una jornada mínima del 50%. Els que estiguin al règim especial agrari han d'haver optat per bases de cotització diàries de com a mínim deu jornades en aquest període.

A la resta de règims especials exigiran estar donat d'alta durant quinze dies al mes. De cobrar una prestació contributiva de desocupació o una pensió, seria per cadascun dels mesos en què es percebés. Per demanar l'abonament anticipat cal presentar el model 143 a l'instant en què es compleixin els requisits.

Imatge del logotip de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!