Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Muntatge d´un home seriós mirant endavant i la imatge d´uns bitllets d´euro al´esquerra

La manera de demanar la pensió de viduïtat i començar a cobrar-la com més aviat millor el 2024

Aquesta prestació és vital per a moltes famílies i la Seguretat Social permet fer la sol·licitud de diferents maneres

La pensió de viduïtat és una prestació fonamental per a moltes persones. La Seguretat Social ofereix aquest ajut a les persones que tinguin un vincle amb la persona morta, sigui com a parella de fet o havent contret matrimoni.

La pèrdua del cònjuge, més enllà de les seqüeles emocionals, també pot desembocar en greus problemes econòmics a moltes famílies, ja que aquesta llar perd una persona amb un salari mensual. Per això, la pensió de viduïtat esdevé el pilar fonamental de la vida de moltes persones a Espanya.

Què cal fer per sol·licitar la pensió de viduïtat?

La sol·licitud de la pensió de viduïtat es pot fer als Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS). Funciona amb cita o posant-se en contacte per correu ordinari.

És crucial tenir en compte que el termini per sol·licitar aquesta pensió és de tres mesos des de la mort. En cas que la sol·licitud es presenti després d'aquest període, encara és possible fer-ho, però la retroactivitat es limita a tres mesos des de la data de presentació.

La sol·licitud es pot fer de manera presencial o per internet. Els potencials beneficiaris que optin per la primera opció hauran de descarregar el formulari corresponent des del web de la Seguretat Social

Després, adreçar-se a “Sol·licitud de viduïtat, orfandat i favor de familiars” i emplenar-lo. Després cal concertar una cita prèvia per presentar-lo a l'oficina o Delegació Provincial de la Seguretat Social.

L'altra opció és sol·licitar la pensió per Internet. La Seu Electrònica de la Seguretat Social permet realitzar el tràmit tant amb certificat electrònic com sense. En aquest darrer cas, la Seguretat Social demana una foto juntament amb el DNI per verificar les dades.

Quan es cobra la pensió?

El procés d'aprovació té un termini màxim de 90 dies, encara que, tot i que sol validar-se 19 dies després. El cobrament de les pensions es fa entre l'1 i el 4 de cada mes. Encara que moltes entitats bancàries avancen el pagament perquè els beneficiaris el percebin entre els dies 21 i 27 del mes anterior.

La Seguretat Social requereix una documentació necessària per fer els tràmits. S'han d'aportar documents com el DNI, el passaport o el NIE, en funció de si el beneficiari resideix a Espanya o no, i el Certificat de l'Acta de Defunció. A més, segons la relació que hi hagués amb la persona morta, es requereix el llibre de família, actes del Registre Civil.

Si el potencial beneficiari i el mort estaven separats o divorciats, cal presentar les sentències judicials pertinents, un document que acrediti que aquesta persona no s'ha tornat a casar. Els certificats d'empadronament i les proves de convivència són necessàries per demostrar que hi havia una relació de parella de fet amb la persona que ha perdut la vida.