Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Una persona amb cadira de rodes i la mà tocant una roda

La manera de passar d'una incapacitat permanent total a una incapacitat absoluta

La Seguretat Social exigeix una sèrie de requisits per acceptar els canvis, encara que la resolució de la sol·licitud pot acabar als jutjats

Quan la Seguretat Social atorga una incapacitat permanent, aquesta es divideix en quatre tipus: parcial, total, absoluta o gran invalidesa. Tot i això, un dels principals dubtes rau en la possibilitat de passar de la incapacitat permanent total a l'absoluta, ja que hi ha grans diferències econòmiques i laborals entre totes dues.

La incapacitat permanent total es concedeix quan una persona no pot exercir amb la feina habitual a causa d'una malaltia o lesió. En aquests casos, la Seguretat Social proporciona una pensió mensual del 55% de la base reguladora.

D'altra banda, la incapacitat permanent absoluta limita la persona a qualsevol feina o ofici, encara que hi ha excepcions. A més a més, la pensió mensual en aquest cas correspon al 100% de la base reguladora.

Quins requisits hi ha per obtenir la incapacitat absoluta?

Per sol·licitar el canvi d'incapacitat permanent total a absoluta, cal demostrar-ho davant de la Seguretat Social. A través de l'equip de valoració d'incapacitats (EVI), cal acreditar el deteriorament de l'estat de salut i que les limitacions físiques han empitjorat. Per fer-ho, cal presentar informes mèdics actualitzats que corroborin aquesta situació, com ara proves, diagnòstics o informes d'especialistes.

Així mateix, és fonamental que el sol·licitant no hagi assolit l'edat de jubilació ordinària.

La sol·licitud per a l'augment del grau d'incapacitat es pot fer de 3 maneres:

  • Petició de l'interessat: Cal presentar una reclamació davant de la Seguretat Social. S'ha de fer dins dels 30 dies hàbils després de notificar la resolució que atorga la incapacitat.
  • Fer una reclamació: Si aquest termini ha passat, cal esperar la revisió periòdica del grau d'incapacitat, que sol ser cada dos anys. Quan es dugui a terme, l'equip de valoració d'incapacitats donarà una resposta en uns 135 dies.
  • Demanda judicial: En cas que les reclamacions i les revisions no s'aprovin, l'interessat pot posar una demanda davant dels jutjats. Primer, s'esgota la via administrativa i, si escau, es recorre a la via judicial. L'apel·lació pot arribar fins al Tribunal Superior de Justícia o, fins i tot, el Tribunal Suprem.

Dit això, és fonamental entendre els processos i els requisits per sol·licitar un canvi en el grau d'incapacitat permanent. Encara que la resolució dels tràmits pugui acabar als tribunals en els casos més extrems, els interessats tenen diverses eines a disposició.