Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
El conseller Jaume Giró presenta els pressupostos del Govern pel 2022 a l'Auditori del Parlament.

La nova proposta del Govern que afectarà milers de catalans

La mesura vol disminuir la càrrega fiscal de les rendes de fins al voltant dels 35.000 euros,

La declaració de la renda és una de les obligacions que tenen molts ciutadans cada any. Un document que informa Hisenda dels ingressos, rendiments del treball, de les activitats professionals i empresarials fetes l'any anterior. A més dels rendiments del capital mobiliari i immobiliari, i dels guanys i pèrdues patrimonials, principalment. 

També de les deduccions a les quals tenim dret segons la situació personal i familiar. Així com la quantitat en concepte d'IRPF que tenim pendent d'abonar si no hem arribat a cobrir aquest impost amb les retencions periòdiques al llarg de l'any.

Ara, el Govern català ha treballat amb una la proposta d'una nova mesura que afectarà milers de veïns de Catalunya i anirà a càrrec de la conselleria d'Economia i Hisenda. En aquest sentit, el departament dirigit per Jaume Giró ha presentat aquest dijous els canvis. 

D'una banda, ha explicat la creació d'un nou tram per reduir l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Una nova proposta que encara està pendent d'aprovació, però reduirà la càrrega fiscal a molts dels declarants a Catalunya.

Els canvis 

El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha informat aquest dijous de la proposta que vol fer el Govern català. El principal és la creació d'un nou tram de base liquidable per reduir l'IRPF a les rendes més baixes.

En concret, l'executiu català té la intenció de crear un tram de base liquidable general fins als 12.450 euros. D'aquesta manera, es redueix més de 3.000 euros el primer tram que hi havia fins ara, que arribava als 17.700 euros. 

En aquest nou primer tram que es proposa, se li aplicarà un tipus impositiu del 10,5%. En aquest àmbit també es viu una reducció de l'1,5%, ja que, anteriorment, aquest primer tram tributava al 12%.

La proposta que ha explicat el conseller Jaume Giró també modificarà l'escala autonòmica de l'import. D'aquesta manera incidirà en els contribuents de menor renda.

Aquesta nova mesura, que resta pendent d'aprovació, reduirà la càrrega fiscal de les rendes de fins al voltant de 35.000 euros. Un ventall on s'inclouen fins a un 80% dels declarants a Catalunya. 

La proposta es presentarà com una esmena al projecte de llei d'acompanyament dels pressupostos i l'executiu preveu posar-la en marxa a partir de l'1 de gener de 2022, sempre que obtingui els suports necessaris.

La mesura, a més, pretén recuperar la rebaixa fiscal que el Tribunal Constitucional (TC) va tombar aquest novembre passat. A través d'aquesta fórmula, Giró ha assegurat que el TC ho tindrà «molt difícil» per carregar-se «una mesura que afavoreix a les famílies que més ho necessiten».
 

Més deduccions

A banda de les modificacions en els trams de l'IPRF, el Govern ha presentat noves esmenes a la llei d'acompanyament dels pressupostos. Una d'elles és l'ampliació dels supòsits per deducció del lloguer com a habitatge habitual a les famílies monoparentals.

En aquest cas, els contribuents podran deduir el 10%, fins a un màxim de 300 euros anuals. Amb la mesura en marxa, s'estima una reducció de la recaptació de 3,7 milions d'euros.

També en relació amb les famílies monoparentals, aquestes podran acollir-se a les deduccions per naixement o adopció d'un fill. La deducció seria de 300 euros i la reducció de la recaptació derivada d'aquesta mesura seria d'1,1 milions d'euros.

Canvis en l'import sobre les emissions de CO2

L'impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles compta fins ara amb poques exempcions. Actualment, només quedaven exempts de pagar l'import les baixes temporals causades per robatori. Amb la nova esmena, el Govern inclou tres nous supòsits per evitar el pagament del tribut.

El primer seria que el titular sol·licités la baixa del seu vehicle perquè el vol retirar de la circulació de forma temporal. El segon es produiria quan el vehicle es lliura a un venedor per a la seva posterior venda, i el tercer es donaria quan l'arrendador d'un vehicle ho sol·licités, un cop finalitzat el contracte d'arrendament amb opció de compra o d'arrendament a llarg termini. La pèrdua de recaptació en aquest cas seria d'entre 65.000 i 75.000 euros.

Impost de successions i donacions

Finalment, el Govern ha anunciat una darrera esmena relacionada amb l'impost de successions i donacions. En aquest cas, l'esmena proposa assimilar a la categoria d'ascendents-fills les persones que estan o han estat en acolliment.

A dia d'avui, les persones acollides es consideren estranys, la qual cosa comporta un increment de la càrrega tributària. Segons la Memòria estadística 2019 de l'Institut Català de l'Acolliment, a Catalunya hi havia 945 infants acollits en família aliena.