Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Imatge d'arxiu d'uns joves a classe escoltant el professor

El govern espanyol canvia el model per passar de curs a l'ESO i Batxillerat

L'executiu manté les mesures excepcionals preses a final del curs passat per la pandèmia

Imatge d'arxiu d'uns joves a classe escoltant el professor
Actualment no es pot passar de curs amb més de 3 assignatures suspeses a l'ESO i dos a Batxillerat  | Redacció

No és la primera vegada, però segueix generant el mateix rebuig. La ministra d'Educació, Isabel Celáa, tornarà a permetre mitjançant un reial decret que es pugui passar de curs sense límit de suspesos tot i que això contradiu una llei de rang superior com la Lomce. La decisió va quedar aprovada aquest dimarts al Consell de Ministres.

Educació ha anunciat en un comunicat l'aprovació del reial decret, que inclou mesures extraordinàries per afavorir el desenvolupament del present curs escolar i segons el qual «s'adapten els criteris d'avaluació, promoció i titulació» a Primària i Secundària. L'objectiu és permetre que els governs autonòmics puguin autoritzar la modificació dels criteris per adequar-los millor a la situació provocada per la pandèmia. A la pràctica, això implica que els professors decideixin en cada cas amb quantes assignatures suspeses deixen passar de curs a cada alumne. 

Segons el text, els equips de docents valoraran de manera col·legiada i global si s'han arribat als objectius en cada etapa, amb independència de les assignatures suspeses. Això contradiu clarament l'establert a la Llei d'Educació del 2013 (Llei Wert) segons la qual no es pot passar de curs amb més de 3 assignatures suspeses a l'ESO i dos a Batxillerat.

Per si quedava algun dubte, el decret especifica que els centres educatius «podran modificar de manera excepcional els criteris de promoció en tots els cursos de Primària i de l'ESO, així com en la corresponent promoció de primer a segon de Batxillerat». Sobre la repetició de curs, es considerarà una «mesura de caràcter excepcional» que en tot cas haurà de ser decidida de manera col·legiada per l'equip docent en funció de l'evolució de l'estudiant. Tot i això, deixa clar que el criteri no seran les matèries que puguin quedar sense superar a l'ESO i el Batxillerat.

D'altra banda, el criteri per obtenir la titulació serà la «maduresa acadèmica». Segons el text, els centres faran el que els hi diguin les comunitats autònomes basant-se en l'adquisició dels objectius generals, en el cas de l'ESO, i en l'evolució de l'alumne en el conjunt de les matèries i la seva maduresa acadèmica, en el cas del Batxillerat.

La decisió va ser presa a l'abril per acabar el curs de manera excepcional en el context de la pandèmia. Tot i això, els sindicats de professors i inspectors ja van criticar llavors la decisió de canviar per via de reial decret el que diu la llei orgànica d'Educació. Els professors van denunciar pressions per aprovar els alumnes i la mesura va suposar una clara millora de les notes de Batxillerat, on moltes autonomies es va produir quelcom molt semblant a un aprovat general. A més, es va produir una desigualtat entre territoris, i el que en una comunitat era un aprovat en una altra era un suspès.

 

Canvis en l'educació a Espanya

El decret de Celáa inclou altres aspectes, com permetre a les comunitats autònomes i els centres educatius l'adaptació dels programes didàctics. Fins ara, era el ministeri d'Educació el que establia els continguts que havien d'estudiar tots els alumnes a Espanya.

El govern espanyol també elimina les avaluacions de final d'etapa de Primària i ESO, que permetien diagnosticar el nivell dels alumnes per centres i comunitats. Respecte al calendari escolar, es consideren dies lectius tant les classes presencials com a distància. També, i de manera excepcional i temporal, es contractarà a professors sense màster.

La Formació Professional també serà més fàcil perquè es redueix la duració dels mòduls de formació i les pràctiques es canvien per projectes, que els alumnes podran fer des de casa. A més, les estades en empreses es podran canviar per una proposta d'activitats associades a l'entorn laboral, i es canviaran els criteris d'avaluació, promoció i titulació.