Primer pla de monedes i bitllets

El Govern posa en marxa una ajuda de 400 euros: requisits i com sol·licitar-la

És una ajuda pensada per als aturats de més de 52 anys

El Govern ha posat en marxa una ajuda que puja a una mica més de 400 euros i que pot beneficiar milers de ciutadans. Es tracta d'un subsidi per a aquells que tinguin 52 anys o més i que estiguin en situació d'atur. A més, cal que hagin esgotat la prestació de l'atur durant aquest any.

De fet, se'l coneix com el 'mini-atur'. La durada s'allarga fins que els perceptors arribin a l'edat de jubilació, però sempre que compleixin una sèrie de requisits.

Els beneficiaris d'aquesta ajuda no la perdran en cap moment, excepte en el cas que aconsegueixin una feina. La quantia de la prestació esmentada és de 463 euros mensuals i cal que prèviament s'hagi contribuït a la Seguretat Social.

 

Cal complir diverses obligacions per sol·licitar-la. En primer lloc, cal trobar-se en situació d'atur. També cal estar inscrit com a demandant de feina durant un mes des que s'esgota l'ajuda que s'estava rebent.

Es requereix un període mínim de cotització per atur de sis anys al llarg de la seva vida laboral al Règim General. Això sí, l'exigència és d'almenys 15 anys cotitzats en qualsevol règim, dels quals dos s'han d'incloure en els darrers 15 anys.

Primer pla de la mà d'un home posant-se un bitllet de 100 euros a la butxaca
L'ajuda de 463 euros està pensada pels aturats de més de 52 anys | Catalunya Diari

Els demandants d'aquest subsidi han d'haver assolit els 52 anys i haver esgotat l'atur durant el 2022. No poden disposar d'uns ingressos superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional. Aquest any, amb el nou SMI, el límit de rendes queda fixat, per tant, als 750 euros mensuals.

Una altra obligació és no tenir rendes pròpies i en cap moment no es tindrà en compte els ingressos de la resta de la unitat familiar. Siguin fills, cònjuges o pares.

Per sol·licitar l'ajuda de 463 euros cal presentar el DNI, el Llibre de Família i un extracte bancari amb el número de compte. El termini per sol·licitar-ho és de 15 dies laborables des de l'endemà de la situació de desocupació.

Per tramitar-ho podeu demanar cita a través del web del Servei Públic d'Ocupació (SEPE). La seu electrònica d'aquesta entitat també ofereix l'opció de registre si es compta amb DNI electrònic o certificat digital. També és possible realitzar la gestió per mitjà del formulari de sol·licitud des del mateix portal web.

Per gaudir d'aquest subsidi s'exigeix a l'aturat que estigui apuntat a l'atur com a demandant d'ocupació. Malgrat que s'allargui fins a l'edat legal de jubilació, cal que estigui en recerca activa de treball en tot moment.

Mans d'una persona gran que sosté la cartera i algunes monedes.
L'ajuda s'allargarà fins al moment de la jubilació | Canva

 

Els beneficis que ofereix aquest ajut de 463 euros

Aquesta nova ajuda del Govern per a més grans de 52 anys va substituir l'anterior que estava pensada per als més grans de 55. Tant per als nous beneficiaris com per als 266.000 que cobren la versió antiga, augmenta la base mínima de cotització del 100 al 125% .

A més de tenir dret a rebre-la aquells que hagin esgotat la prestació contributiva o subsidi per desocupació, hi ha altres col·lectius que se'n poden beneficiar. És el cas dels emigrants retornats a Espanya, alliberats de presó sense dret a prestació per atur o les persones declarades amb invalidesa parcial després d'una absoluta. Això sí, hauran de complir una sèrie de requisits per fer-ho.

En cas de no poder accedir a aquest ajut, el sistema ofereix altres alternatives pensant en els col·lectius més vulnerables. És el cas de la Renda Activa d'Inserció RAI, per a aturats de llarga durada més grans de 45 anys. L'altra solució que es planteja és l'Ingrés Mínim Vital .