Un home signa un document, amb una casa en miniatura a la mà, i al cercle el logotip d'Hisenda

Si tens un habitatge en propietat, hi ha deduccions d'Hisenda que t'interessen

Haver comprat o rehabilitat casa teva abans de gener de 2013 et permetrà desgravar a la propera declaració de la Renda

Del 3 d'abril a l'1 de juliol de 2024, els espanyols i espanyoles podran presentar com cada any, la declaració de la Renda. Aquest any, l'Agència Tributària permetrà aplicar una sèrie de deduccions si has comprat o rehabilitat una casa abans del 2013.

Les persones que siguin propietàries d'una casa o pis podran sol·licitar aquesta deducció fiscal sempre que es compleixin una sèrie de requisits. El primer i el més important, és que el sol·licitant hagi viscut almenys tres anys a la propietat per a la qual sol·licita la deducció.

En cas de tractar-se d'una casa o pis de nova adquisició, el contribuent haurà d'haver viscut almenys un any. Si no ho heu fet durant aquest període, després d'haver-la comprat o rehabilitat no es podrà aplicar aquesta desgravació.

La deducció d'aquest impost per habitatge habitual es va eliminar l'1 de gener de 2013. Per tant, només podran aplicar-lo, les persones que hagin comprat o reformat casa seva abans d'aquesta data. I sempre que hagin aplicat la deducció l'any anterior també.

Quins són els requisits i quants diners em poden tornar?

A Espanya, prop de 21 milions de persones estan cridades a fer la declaració de la Renda. Segons dades del CIS, gairebé un 5 % evadeix aquest exercici.

Si compleixes un d'aquests tres requisits, et podràs beneficiar d'aquesta desgravació:

Si vas comprar una propietat o vas pagar diners per a la seva construcció abans de l'1 de gener de 2013, pots sol·licitar la devolució fiscal.

Si vas rehabilitar o ampliar el teu habitatge abans de l'1 de gener de 2013. La deducció serà vàlida sempre que aquestes obres hagin finalitzat abans de l'1 de gener 2017.

En aquests dos primers supòsits, el contribuent pot deduir fins a 9.040 euros anuals.

Si vas reformar per adequar la teva llar a alguna persona amb discapacitat, també podràs posar-ho a la declaració de la Renda. La data ha de ser la mateixa que en el supòsit anterior. En aquest darrer cas, la quantia podrà pujar fins als 12.080 euros.

Una dada important és que alguna d'aquestes deduccions no s'aplica a la majoria de nous habitatges o hipoteques.

L'Agència Tributària preveu certes despeses en obres i rehabilitació de l'habitatge habitual com a deduïbles a la declaració de la Renda. Són aquells relacionats amb la millora en el consum d'energia primària no renovable o rehabilitació energètica.