Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons d'unes persones a una oficina d'Hisenda i una altra en primer pla d'un home amb ulleres mirant un mòbil sorprès

Si has rebut alguna ajuda o subvenció, l'OCU té una cosa important a dir-te

Els dubtes per declarar ajuts públics sempre estan sobre la taula, i has de tenir en compte una sèrie de condicions

La declaració de la Renda és un tràmit que han de fer tots els contribuents. Els ciutadans tenen fins a l'1 de juliol per presentar els ingressos i rendir comptes amb Hisenda i complir les obligacions fiscals.

A l'hora de confeccionar la declaració, és possible que tinguis dubtes per incloure els ajuts i subvencions que has rebut. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha donat una sèrie de consells.

L'OCU afirma que totes les ajudes i subvencions, menys les que estiguin exemptes d'IRPF com les beques d'estudi, han d'aparèixer a la Renda. Aquestes són totes les que cal declarar.

  • Ajuts per reposar electrodomèstics, calderes, finestres o aparells d'aire condicionat
  • Ajuts públics per al lloguer, com el Bono Jove
  • Subvencions per sufragar l'impost sobre béns immobles (IBI)
  • Subvencions per adquirir o rehabilitar l'habitatge habitual i/o reparar defectes estructurals
  • Ajuda per instal·lar rampes, ascensors
  • Ajuts per a l'adquisició de vehicles sostenibles
  • Ajut de 200 euros a persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni
  • Bo social tèrmic
  • Bo cultural jove

Has de comprovar que els ajuts que has percebut apareguin a l'esborrany de la Renda. Per fer-ho, has d'accedir a Renda Web i anar a l'apartat 'Guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials'. Aquí veuràs totes les opcions desplegades de la casella 0299 a la 0323.

Obligació per declarar

Molts contribuents no tenen obligació de declarar si els ingressos no superen certs límits. Això no obstant, aquesta norma canvia respecte als ajuts i subvencions, i hauràs de fer la Renda si aquestes prestacions arriben als 1.000 euros anuals. Per tant, encara que no arribis als ingressos mínims, en alguns casos, hauràs de regularitzar la teva situació amb Hisenda si has estat beneficiari d'algun ajut públic.

Aquestes declaracions es fan a l'exercici que perceps la subvenció, i no quan es va concedir. Per exemple, si et van adjudicar una ajuda per pagar el lloguer el 2023, però et va arribar l'ingrés el 2024, no hauràs d'incloure'l a la Renda d'aquest any. Ho hauràs de declarar el 2025.

Al fons una oficina d'Hisenda, amb un home amb una lupa, i al cercle, una declaració de la renda
L'Agència Tributària revisa detalladament totes les declaracions de la Renda | Billion Photos, Europa Press

No obstant això, algunes ajudes es poden dividir en quatre parts i declarar-se durant quatre exercicis: el de l'any de cobrament i els tres següents. Això afecta els ajuts per a l'adquisició o la rehabilitació de l'habitatge habitual i les subvencions per adquirir habitatges de protecció oficial. També als ajuts per a la conservació o rehabilitació de béns del Patrimoni Històric Espanyol i per a la primera instal·lació de joves agricultors.

Si la teva comunitat de propietaris ha rebut ajuts, l'OCU assenyala que cada veí ha de declarar la part corresponent segons el seu coeficient de participació a l'edifici. L'article 3 de la Llei sobre propietat horitzontal és clar respecte al càlcul d'aquests coeficients. "A cada pis o local s'atribuirà una quota de participació amb relació al total del valor de l'immoble i referida a centèsimes".