Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
La façana de l'Agència Tributària i el cercle, diversos bitllets

Hisenda recorda la deducció per la qual torna fins a 1.000 euros a la Renda

Tenir-la en compte és imprescindible a l'hora de fer la teva Renda aquest 2024, potser te'n pots beneficiar

Amb la campanya de la Renda 2023-24 ja en marxa, són molts els contribuents que estan immersos a preparar la declaració de la Renda del passat exercici a l'Agència Tributària.

Aquells que cobrin més de 22.000 euros d'un sol pagador o més de 15.000 euros amb dos pagadors o més estan obligats a fer-la. Aquest segon cas sempre que del segon i posteriors se n'hagi cobrat més de 1.500 euros. Tot i això, no tots coneixen totes les deduccions.

En concret, des d'Hisenda en recorden una de molt important a causa de la seva quantia, que puja ni més ni menys que 1.000 euros. Conèixer-la és imprescindible abans de presentar el teu document.

A qui beneficia la deducció de 1.000 euros d'Hisenda?

Aquesta deducció beneficia les unitats familiars amb un o dos ascendents amb dos fills, siguin comuns o no. És a dir, aquestes famílies queden equiparades a la resta de nombroses que pertanyen a la categoria general i que també gaudeixen de la deducció.

Hisenda té com a requisit principal que, en cas de tributació individual, la base imposable no sigui més de 35.000 euros. Si és conjunta, la tributació no pot ser de més de 45.000 euros.

La deducció per a les famílies nombroses de categoria especial és de 2.000 euros. Aquestes són les que tenen cinc o més fills o quatre o més si un mínim de tres són d'un part, adopció o acolliment múltiple.

Imatge de fons d´una oficina d´Hisenda i una altra imatge d´unes mans amb bitllets de 50 euros
Comprueba bien todas las deducciones antes de presentar tu Declaración de la Renta | Europa Press, Ptnimages

Altres requisits a tenir en compte per a la deducció d'Hisenda

El requisit de la base imposable, però, no és l'únic que cal tenir en compte. També cal pensar en altres imprescindibles.

Són, per exemple, complir amb les condicions per ser considerada com a família nombrosa i la seva classificació per categories. Això queda recollit a la Llei 40/2003 de 18 de novembre.

Així mateix, també cal saber que la deducció només s'aplicarà a la declaració de la Renda en el cas que el contribuent convisqui amb la resta de la unitat familiar.

Amb què és incompatible aquesta deducció

En cas que hi hagi més d'un contribuent amb dret a aplicar aquesta deducció a la declaració de la Renda, i es faci la declaració individual, es prorratejaria a parts iguals. L'excepció és que se'n cedeixi el dret a una, que la percebrà íntegra.

Per part seva, aquesta deducció no és compatible amb la deducció per ascendent amb dos fills separat o que no té vincle matrimonial.