Els homes majors de 65 anys amb malalties prèvies, els més propensos a ser víctimes de coronavirus

L'edat, el sexe i la comorbiditat són els factors clau

Unitat de Cures Intensives d'un Hospital
Els homes majors de 65 anys amb malalties prèvies i vulnerables tenen més probabilitats de morir per coronavirus   | EFE

Quin és el perfil principal de les persones que moren per coronavirus a Catalunya? Un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AquAS) revela que l'edat, el sexe i la comorbiditat són els principals factors associats a l'hospitalització o a un pitjor pronòstic dels pacients amb Covid-19. Segons la investigació, el factor edat apunta que hi ha una probabilitat 3 vegades més elevada d'hospitalització a partir dels 65 anys respecte als de 15 a 44 anys. Un altre és el de presentar una elevada càrrega de morbiditat, amb una probabilitat de ser hospitalitzat gairebé 5 vegades la de la població amb risc basal.

Un tercer factor és el de pertànyer a col·lectius especialment vulnerables, com les persones ingressades en una residència assistida o amb discapacitat intel·lectual. A més, també assenyala que els homes tenen un 55% més de probabilitat d'ingressar que les dones. Entre les patologies específiques amb més risc, cal destacar l'obesitat (27%), la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) (18%), la insuficiència cardíaca (20%) o els trastorns psiquiàtrics (11%).

 

Els principals factors associats a la mort intrahospitalària

Segons l'estudi, un dels principals factors associats a la mort intrahospitalària és l'edat. A partir dels 65 anys, la mortalitat es dispara respecte dels pacients ingressats de 15 a 44 anys. Així, els pacients de 65 a 74 anys tenen 8 vegades més probabilitat de morir; els de 75 a 84 anys, 16 vegades, i els majors de 84 fins a 20 vegades. Un altre factor és la càrrega de morbiditat: els pacients amb un nivell de morbiditat previ entre moderat i alt tenen de 2 a 3 cops més probabilitat de morir que les persones amb menys morbiditat.

Entre les patologies específiques, cal destacar la insuficiència renal crònica (30%), la insuficiència cardíaca (26%) o la diabetis (18%). Per sexes, els homes tenen un 62%) més de probabilitats de morir que les dones un cop han ingressat. I finalment, un quart factor és el de formar part de col·lectius especialment vulnerables, com són aquelles persones ingressades en una residència assistida o amb discapacitat intel·lectual greu.

Les conclusions de l'estudi

Atenent a tots aquests resultats, l'informe conclou que es pot considerar que el grup vulnerable a presentar un augment de risc de ser hospitalitzat, patir complicacions o morir durant l'ingrés hospitalari seria aquell definit per ser major de 65 anys; presentar una càrrega de comorbiditat, major o bé patir alguna patologia com diabetis mellitus, insuficiència cardíaca, MPOC, obesitat, insuficiència renal crònica, demència o trastorns psiquiàtrics greus.

Finalment, també hi té molt a veure ser dels col·lectius especialment vulnerables com les persones amb antecedents de discapacitat intel·lectualgreu i aquelles ingressades en una residència assistida (tant gent gran com discapacitats intel·lectuals). L’estudi conclou que els models elaborats permeten poder estratificar la població, podent assignar aquests riscs a escala individual i ser d’utilitat en la presa de decisions tant en l'actualitat com en futurs escenaris de rebrot.


Comentaris

envia el comentari