Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Muntatge amb una dona gran prenent apunts, un cercle amb un senyal del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i una cartera amb diversos bitllets d'euro

L'important document que han de presentar milers de jubilats per cobrar la pensió

La Seguretat Social és molt exigent amb la presentació dels tràmits i pot suspendre el pagament de les prestacions si no es presenten els documents pertinents

Les pensions de jubilació juguen un paper fonamental a la vida de moltes persones. Els ciutadans que han finalitzat el seu recorregut laboral necessiten ingressos per continuar vivint i la Seguretat Social concedeix una prestació que reben cada vegada més persones.

Tot i això, el pagament de la pensió de jubilació requereix el lliurament d'una sèrie de documents per part dels beneficiaris. En cas de no renovar els tràmits o presentar-los fora de termini, l'administració pot suspendre la tramesa de la prestació de forma temporal. Per això, és important conèixer la normativa vigent i revisar que tots els papers estiguin en regla.

La Seguretat Social pot suspendre la teva pensió si no tens aquest document

Els pensionistes han de presentar la fe de vida i la declaració de rendes si volen continuar cobrant la pensió. Així queda recollit a l'Ordre de 22 de febrer de 1996 per a l'aplicació i el desenvolupament del Reglament General de la Gestió Financera de la Seguretat Social.

La fe de vida és un document que acredita que una persona continua viva. A l'article 17.5 de la llei anteriorment esmentada, s'indica que "les entitats financeres pagadores comunicaran a la corresponent entitat gestora, almenys una vegada a l'any, la pervivència dels titulars d'aquelles pensions i altres prestacions periòdiques que es duguin a terme mitjançant abonaments a compte”.

Per tant, els pensionistes que viuen fora d'Espanya tenen fins al 31 de març per lliurar el document si volen continuar cobrant la prestació per jubilació. Si no ho fan, l'administració pot entendre que aquesta persona ha mort i pot suspendre el pagament. Els beneficiaris que resideixen en territori espanyol no necessiten presentar aquest tràmit, tret que el seu banc així ho requereixi.

La fe de vida s'ha de presentar a la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que gestiona la pensió i s'ha de lliurar anualment. Així mateix, els pensionistes que resideixen a l'estranger s'han de desplaçar als Consolats Generals d'Espanya. També poden acudir a les Conselleries o Seccions de Treball, Migracions i Seguretat Social.

En cas de patir problemes de mobilitat, l'administració ha habilitat un mitjà alternatiu per acreditar la fe de vida. El tràmit es pot fer amb una nova aplicació mòbil, VIVESS, que funciona amb reconeixement facial. L'app és totalment gratuïta i es pot descarregar en dispositius Android o iOS.