Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Oficina d'ocupació del SEPE a l'exterior

El SEPE té una ajuda extraordinària i es pot cobrar durant 6 mesos

Els beneficiaris que esgotin la prestació per desocupació poden percebre altres subsidis si es compleixen uns requisits

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) proporciona una prestació per desocupació a totes aquelles persones que s'han quedat a l'atur. Tot i això, el màxim de temps que es pot percebre aquesta ajuda són 720 dies. Gran part de la població que rep aquest ingrés pateix quan s'acosta el final del termini, ja que segueixen sense trobar feina.

Encara que els beneficiaris esgotin l'atur, hi ha subsidis per a les persones en situació de vulnerabilitat i que tinguin dificultats per reincorporar-se al mercat laboral. Un dels més coneguts és la Renda Activa d'Inserció (RAI), que ofereix uns serveis essencials per a molts ciutadans. Aquesta prestació té una durada d'11 mesos i es poden cobrar 480 euros al mes.

Així mateix, també estan disponibles altres ajudes adreçades als més grans de 45 i 52 anys. Això no obstant, en cas d'esgotar-les, el SEPE ofereix una opció extraordinària que es pot cobrar durant 6 mesos.

El subsidi extraordinari per desocupació pot ajudar moltes persones

Aquesta prestació vol ajudar aquelles persones que han rebut tots els subsidis, però continuen sumits en una situació de desocupació total.

Per accedir al subsidi extraordinari per desocupació, s'han de complir els requisits següents:

  • Haver esgotat aquests subsidis recollits al Reial decret legislatiu 8/2015 entre el 01/03/2018 i el 04/07/2018.
  • No tenir dret a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial.
  • No haver assolit l'edat per accedir a la pensió de jubilació, sigui contributiva o no.
  • No disposar d'ingressos mensuals superiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), excloent les dues pagues extraordinàries, i demostrar responsabilitats familiars.
  • Haver cessat de forma involuntària en última feina, en cas que hagi treballat després d'esgotar l'últim dret a la desocupació.
  • No haver rebut anteriorment l'ajut econòmic d'acompanyament establert al Programa d'Activació per a l'Ocupació (PAE).
  • No treballar a temps parcial ni tenir suspès el contracte de treball quan es faci la sol·licitud.
  • No haver estat beneficiari del subsidi extraordinari per desocupació.

El pagament del subsidi extraordinari per desocupació s'efectuarà entre els dies 10 i 15 de cada mes, encara que alguns bancs acostumen a avançar l'abonament. La durada màxima és de 180 dies i només es pot percebre en una ocasió.