Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Muntatge de bitllets de 20 i 50 euros i una rodona amb mans mostrant un tracte

Impost de successions i donacions: Quant cal pagar a cada comunitat el 2023?

Les diferències són molt notables depenent de la regió on es tramita

Rebre una herència pot semblar un avantatge. No obstant això, les càrregues heretades i els deutes, juntament amb els tributs associats, podrien fer que resulti més convenient per al beneficiari renunciar-hi.

Hi ha diversos tràmits fiscals a què cal fer front a l'hora d'acceptar una successió. L'impost més conegut és el de successions i donacions. Aquest es calcula sobre el valor total de l'herència, independentment de si inclou béns immobles o no.

Les competències d'aquest impost estan transferides a les comunitats autònomes, cadascuna amb les regulacions pròpies. Això obre la possibilitat que a la teva regió hi hagi possibles exempcions, deduccions o bonificacions en el pagament d'aquests impostos.

Quin percentatge de l'herència cal pagar en aquest impost?

Segons la Llei 29/1987, de 18 de desembre, sobre l'impost de successions i donacions, s'estableix un percentatge que oscil·la entre el 8,65 % i el 34 %, al qual s'apliquen després les bonificacions específiques de cada comunitat.

Un altre aspecte rellevant és considerar els diferents graus de parentiu que preveu la llei de l'impost sobre successions i donacions:

  1. Grup 1: comprèn tots els descendents i adoptats menors de 21 anys.
  2. Grup 2: abasta els descendents i adoptats majors de 21 anys, cònjuges, ascendents i adoptants.
  3. Grup 3: inclou germans, oncles i nebots.
  4. Grup 4: engloba cosins i altres graus de parentiu més distants.

Els diners que pagues depenent de la teva comunitat autònoma

A diferents regions d'Espanya, les bonificacions i les reduccions en l'impost de successions varien depenent del grup familiar i el valor de l'herència. Començarem amb les comunitats catalanoparlants.

A Catalunya, les bonificacions per als grups 1 i 2 es calculen segons una quantitat inicial i una addicional per cada any que quedi a l'hereu per complir els 21 anys, amb un límit màxim. També hi ha bonificacions per a altres familiars.

A la Comunitat Valenciana, fins fa poc, el grup 2 tenia una bonificació del 50 %, però el nou president pretén eliminar-la.

A les illes Balears s'ha eliminat l'impost de successions entre certs grups familiars i s'han anunciat reduccions per als altres.

Muntatge amb l´exterior d´uns pisos i un cercle amb diversos bitllets d´euro
Les condicions de bonificació també varien depenent de la regió. | Pexels

Pel que fa a la resta d'Espanya, a la comunitat de Madrid, el cònjuge o els parents directes poden gaudir d'una bonificació del 99 % de la quota i només han de pagar l'1 % restant. Els germans tenen una bonificació del 15 %, i per a oncles i nebots és del 10 %.

A Aragó, les reduccions varien segons el tipus d'herència i la relació familiar i poden arribar al 100 % en certs casos. A Navarra, les bonificacions varien segons el tipus d'herència i la relació familiar i oscil·len entre el 0 % i el 16 %.

A Andalusia, les reduccions varien segons el grup a què pertanyis. Els grups 1 i 2 tenen una reducció per a herències de fins a 1.000.000 €, mentre que els grups 3 i 4 tenen una reducció per a herències de fins a 250.000 €.

A les Canàries, les bonificacions per als grups 1, 2 i 3 són del 99,9 % fins als 55.000 €. Hi ha diferents percentatges de bonificació per a herències que superin aquest límit.

A Castella-la Manxa, les bonificacions per als grups 1 i 2 oscil·len entre el 100 % i el 80 %, depenent del valor de l'herència. A Castella i Lleó, els dos primers grups tenen una reducció màxima de 400.000 €. Per a les víctimes de violència de gènere o terrorisme, la reducció és del 99 %.  A Extremadura, els grups 1 i 2 tenen una bonificació del 99 %. A Múrcia, el grup 2 també té una bonificació del 99 %.

A Galícia, el grup 2 té una reducció de 400.000 € amb tipus impositius entre el 5 % i el 18%. Les persones amb discapacitat dels grups 3 i 4 tenen una reducció de 300.000 €. A Astúries, els grups 1 i 2 estan exempts de pagar impostos per a herències inferiors a 300.000 €. Si hi ha explotacions agràries, la reducció és del 99 %. Finalment, a Cantàbria, els grups 1 i 2 poden tenir una reducció del 100 % per a herències que no superin els 100.000 €. En altres casos, la bonificació oscil·la entre el 90 % i el 99 %.