Muntatge amb parella de gent gran i moneder amb bitllets d'euro

L'Imserso avisa del que es cobrarà de pensió no contributiva el 2024 a Catalunya

Les pensions no contributives es veuran afectades per la variació de l'Índex de Preus al Consum (IPC)

Amb l'entrada del 2024 s'han revalorat les pensions depenent de com variï l'IPC (Índex de Preus al Consum). Com es justifica al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del 28 de desembre passat, aquesta revaloració s'ha dut a terme, amb caràcter general, del 3,8%. Això sí, algunes ho han fet per sobre.

Amb aquest canvi, els pensionistes es portaran a les butxaques uns 52 euros més anuals. Per tant, alguns podran cobrar més de 3.000 cada mes. Una quantitat que s'eleva gràcies a aquesta revaloració segons l'IPC.

Quant es cobrarà de pensió no contributiva?

Igual que assenyala l'Imserso en un dels seus documents, la quantia anual integra que rebran aquelles persones que tinguin una pensió no contributiva d'invalidesa o de jubilació serà de 7.250,60 euros. Això es tradueix a 517,90 euros mensuals en 14 pagues.

Cal tenir en compte que cada quantia individual és calculada a partir d'aquests 7.250,60 euros, cosa que depenent de la situació de cada ciutadà, s'estableix una quantitat o una altra. Ara bé, cal tenir en compte que la quantia mínima no pot ser inferior al 25% del total, és a dir, dels 1.812,65 euros anuals que s'establiran aquest 2024.

D'altra banda, els pensionistes d'invalidesa no contributiva que disposin d'un grau de capacitat igual o superior al 75% i puguin acreditar que necessiten ajuda d'una altra persona per a les activitats del dia a dia, se'ls sumarà un 50% dels 7.250, 60 euros anuals, és a dir, 3.625,30 €.

Quanties bàsiques de la pensió no contributiva

Quantia

Quantitat anual

Quantitat mensual

Anual integra

7.250,60 euros

517,90 euros

Mínima

1.812,65 euros

129,48 euros

Amb grau de discapacitat igual o superior al 75 %

10.875,90 euros

776,85 euros

Aquesta és la quantia quan hi ha més d'un beneficiari de pensió no contributiva

En el cas que en una mateixa unitat familiar convisquin dues o més persones amb pensió no contributiva, les quanties de cadascuna variaran:

Quantia segons els beneficiaris d'una mateixa unitat familiar

Nombre de beneficiaris

Quantia anual

Quantia mensual

2

6.163,01 euros

440,22 euros

3

5.800,48 euros

414,32 euros

4

5.619,22 euros

401,37 euros

...

...

...