Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Muntatge amb una persona netejant el bany amb guants i un cercle amb bitllets d'euro

La indemnització a què tenen dret les empleades de la llar a Espanya

Des del canvi de llei s'equiparen les seves condicions laborals a les de la resta dels treballadors per compte d'altri

Acomiadar una empleada de la llar, fins fa un parell d'anys, sortia barat. Després de l'entrada en vigor del Reial decret llei 16/2022 de 6 de setembre, les coses van canviar. Actualment, l'acomiadament cal fer-lo per escrit i segons unes causes concretes.

Des d'aleshores, la norma permet equiparar les condicions laborals a les de la resta dels treballadors per compte d'altri. Per aquest motiu, també s'ha establert una indemnització que cal respectar per fer l'acomiadament.

Aquesta és la indemnització per acomiadament a què tenen dret les empleades de la llar

A més dels conceptes salarials pendents de pagament, com són el salari, les hores extra, les vacances no gaudides o les pagues extra, cal sumar-hi també la indemnització.

Aquesta indemnització serà de 12 dies per cada any treballat amb un límit de 6 mensualitats. Sempre que es justifiqui que les causes especials s'ajusten a les previstes per a la relació especial o a la prevista per als acomiadaments a l'Estatut dels Treballadors.

Imatge de fons de diversos bitllets de 200 euros i una altra imatge d'una dona amb gest pensatiu i amb alguns interrogants de colors sobre el cap
La indemnització es calcula seguint una regla de tres | dimaberlinphotos, Bilder Von Yum

Com es calcula la indemnització en un acomiadament justificat

Per calcular-la es fa en proporció al salari mensual que es percebi segons el nombre d'hores de treball a la setmana. Si l'empleada treballa per hores i ho fa sis per setmana, cal trobar l'equivalència dels 12 dies de salari per any.

Com que 12 dies equivalen a 60 hores i un treballador a jornada completa fa 1.826 hores anuals, el compte es fa amb una regla de 3. D'aquesta manera, per 6 hores a la setmana (276 a l'any), correspon una indemnització de 9 hores de salari per any de servei.

Acomiadament disciplinari, però improcedent

Un altre cas és si l'acomiadament és disciplinari, però es declara improcedent. Segons l'exemple, caldria canviar les 60 hores per 100 per fer el càlcul.

La raó és que la norma aquí estableix que la indemnització és de 20 dies per any, cosa que equival a 100 hores, i no de 12. El límit, per la seva banda, augmenta de les 6 mensualitats a les 12.