Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Imatge de fons d´una persona mirant factures en un ordinador i una altra d´unes mans amb molts bitllets d´euros

La indemnització que les empreses han de pagar per un acomiadament procedent el 2024

L'acomiadament procedent engloba diferents tipus i en cadascun es pot tenir dret o no a cobrar una indemnització

Tot i que es trenqui l'acord entre empresa i treballador, aquest últim no sempre té dret a rebre una indemnització per acomiadament. Això passa fins i tot encara que la mateixa companyia sigui la que extingeixi el contracte.

Per tenir clar això, cal conèixer què vol dir el concepte d'acomiadament procedent. Així mateix, també convé saber si, quan aquest passa, el treballador té dret o no a cobrar la corresponent indemnització.

Què es considera un acomiadament procedent

L'acomiadament procedent és aquell que es produeix quan un jutge, després de la reclamació d'un treballador, declara que l'acomiadament és legal. Per això, ha de complir una sèrie de requisits.

En concret, l'acomiadament s'empara en les causes justificades per la llei i s'executa seguint els requisits fixats a l'Estatut dels Treballadors. Per exemple, es comunica per escrit i amb avís previ (tret que sigui disciplinari).

Per justificar un acomiadament i que sigui declarat procedent, cal al·legar diferents causes depenent del tipus d'acomiadament. Per exemple, no és igual justificar un acomiadament disciplinari que un objectiu.

Tipus d'acomiadaments procedents que existeixen

L'acomiadament procedent no només és un tipus d'acomiadament, sinó que engloba altres tipus a l'interior. Qualsevol acomiadament, si compleix els requisits i està degudament justificat, es pot considerar procedent. Aquest es divideix en els tipus següents:

      - Acomiadament objectiu.

      - Acomiadament disciplinari.

      - Acomiadament col·lectiu.

Indemnització per acomiadament procedent objectiu i col·lectiu

Pel que fa a la indemnització per acomiadament procedent objectiu, la quantia és de 20 dies de salari per cada any treballat. El límit màxim està reflectit en 12 mensualitats. Aquesta indemnització és la mateixa per a l'acomiadament procedent col·lectiu.

Aquests dos casos són els únics en què el treballador té dret a una indemnització si l'empresa aconsegueix que l'acomiadament es declari procedent.

Hi ha indemnització per acomiadament procedent disciplinari?

D'altra banda, cal destacar que no es cobra indemnització per acomiadament procedent disciplinari. Així mateix, l'empresa no ha de complir el requisit de preavisar el treballador i pugui rescindir el contracte fins i tot el mateix dia de la notificació.

No obstant això, el treballador sí que té dret a la liquidació quan tingui quantitats pendents de rebre (dies de vacances generades i no gaudides, dies treballats i no cobrats o l'import de pagues extra que es reben a part i no prorratejades).