Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Dues persones donant-se la mà i en primer pla una imatge de diversos bitllets apilats

El nou benefici econòmic que acaben de reconèixer als treballadors a Espanya

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictamina que els dies de vacances retribuïdes seran recompensats en diners

La Justícia treballa per defensar els drets dels treballadors en relació amb les condicions laborals i les vacances que en poden gaudir. Hem conegut una sentència del 18 de gener del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va dictaminar una cosa inesperada sobre els drets de les vacances d'un treballador.

El tribunal va exposar que aquells dies que no hagin pogut ser gaudits abans de deixar una feina han de ser compensats al treballador en diners. Ho deixa clar la directiva europea que executa les lleis sobre la feina i el descans dels treballadors.

Amb tot, aquesta sentència concedeix el dret a cobrar els dies que no hagin pogut gaudir de les vacances anuals. I tot, un cop ja ha finalitzat la relació amb l'empresa. Els magistrats de la més alta instància judicial europea, amb seu a Luxemburg, han creat jurisprudència amb aquesta sentència.

La Justícia dona suport als treballadors amb el dret a cobrar les vacances no gaudides si dimiteixen

El TJUE va dictaminar que només hi havia un cas en què aquest dret no podria ser gaudit pel treballador. Quan ell mateix hagi triat no acollir-se als dies de vacances que li corresponien. Per ser vàlida aquesta excepció, l'empresari ha d'acreditar que va fer una actuació correcta perquè el treballador tingués el dret a gaudir aquests dies.

La sentència, del 18 de gener del 2024, respon a un conflicte laboral a Itàlia, examinat per un tribunal que haurà d'executar un dictamen després del sentenciat a Luxemburg.

Parlem d'un director gerent de l'Ajuntament de Copertino, al sud d'Itàlia, entre el 1992 i el 2016. Fa vuit anys, el treballador va dimitir per jubilar-se de manera anticipada, i va demanar que pels 79 dies de vacances que no havia gaudit el recompensessin econòmicament.

Una sentència que crea jurisprudència per a satisfacció dels treballadors espanyols

El consistori de Copertino va rebutjar la petició del treballador al·legant una norma nacional en què els empleats públics no poden obtenir cap compensació monetària per gaudir d'aquestes vacances pendents.

Gràcies al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el treballador esmentat cobrarà aquestes vacances pendents. I és que la norma italiana no es pot cenyir a certs aspectes econòmics, com el control de la despesa pública per part de l'ajuntament.

Després del dictamen europeu, haurà de ser el tribunal italià qui emeti la sentència final perquè el treballador pugui cobrar aquests 79 dies de vacances. Aquells que tenia pendents quan es va jubilar de manera anticipada.