Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Imatge de fons d'una oficina del SEPE amb una altra d'un home vestit amb una maleta a un aeroport i una altra d'una mà amb molts bitllets de 50 euros

Indemnització i liquidació?: l'únic que l'empresa t'ha de pagar sí o sí

Quan finalitza una relació laboral cal tenir clars els conceptes d'indemnització i liquidació i quin sí que cal cobrar

Quan un treballador finalitza la relació laboral amb l'empresa, li comencen a assaltar els dubtes. Sobretot, les relacionades amb la indemnització i la liquidació, dos conceptes que tots coneixem, però que segueixen sense estar del tot clars.

Una de les preguntes que més es repeteix és si el treballador té dret a cobrar la indemnització o si tan sols es cobra la liquidació. Per aclarir dubtes, cal tenir clar què és cadascun.

Què és la liquidació i de què es compon

La liquidació i la indemnització són diferents per complet. El primer està compost de les quantitats pendents que el treballador té per cobrar, ja que se'ls ha generat a l'empresa.

Aquest és el motiu que no tingui una quantia fixa. En aquest sentit, es compon del següent:

  • Sou de dies treballats i no cobrats: si acomiaden un treballador el dia 20, cal que cobri aquests primers dies treballats fins a l'acomiadament.
  • Dies de vacances no gaudits: si el treballador té dies de vacances acumulats i no gastats, cal abonar-los al moment de l'acomiadament.
  • Pagues extra: la part proporcional de les mateixes quan es reben com un ingrés a part i no es prorrategen.
  • Hores extra: les que no s'hagin cobrat i altres plus generats, però no rebuts.

La liquidació pot ser negativa

En aquest punt, cal destacar que la liquidació també pot ser negativa. Això passa quan el treballador és qui deu diners a l'empresa i no al contrari. Per exemple, si has rebut una bestreta de la nòmina.

També es pot donar el cas que l'empleat hagi gaudit de dies de vacances abans. Tot i que existeix, no és una cosa habitual. De forma general, és l'empresa qui li deu la liquidació al treballador.

Quan es cobra la indemnització per acomiadament

Per la seva banda, la indemnització només es rep en alguns casos, al contrari que la liquidació. Es tracta d'una compensació que busca reparar el dany que se li ha ocasionat al treballador per l'acomiadament.

Aquesta es calcula tenint en compte unes bases. Aquests són els casos en què es pot percebre i la quantia que correspon:

  • Acomiadament objectiu: la indemnització és de 20 dies de salari per any treballat (màxim de 12 mesos de salari).
  • Acomiadament col·lectiu o ERO: 20 dies de salari per any treballat (màxim de 12 mesos).
  • Fi del contracte: 12 dies de salari per any treballat o l'establerta segons la normativa específica.
  • Acomiadament improcedent: 33 dies de salari per any treballat (màxim de 24 mensualitats). Si el contracte és abans del 12 de febrer de 2012, són 45 dies de salari per any amb un límit de 42 mensualitats.
  • Acomiadament voluntari (dimissió): si s'ha produït per modificacions substancials en les condicions del contracte o incompliment, és la mateixa indemnització que a l'acomiadament improcedent.