Muntatge amb una imatge d'una parella subjectant unes claus i una casa de joguina sobre un contracte hipotecari

La indicació de l'Agència Tributària als propietaris d'habitatges sobre l'IRPF

Podries estar exempt de pagar l'IRPF si compleixes certes condicions

La dificultat d'accedir a un habitatge a Espanya és un desafiament persistent que afecta milions de persones al país. Al llarg dels anys, l'escalada de preus al mercat immobiliari ha generat una bretxa creixent entre l'oferta i la demanda.

Un dels factors principals que ha contribuït a aquesta situació és l'especulació immobiliària. Els inversors busquen obtenir guanys ràpids a través de la compra i venda de propietats. Això fa que s'experimenti un augment desproporcionat als preus de l'habitatge.

El problema s'agreuja encara més per la disparitat creixent entre els salaris i els preus de l'habitatge. Els sous no han augmentat en proporció als costos d'un immoble, cosa que ha fet que cada vegada sigui més difícil per a la població accedir a un habitatge digne.

Un altre aspecte que ha contribuït a la crisi habitacional a Espanya és la manca d'habitatges de protecció oficial. Tot i els esforços realitzats pel Govern per fomentar la construcció d'habitatges assequibles, la demanda continua superant amb escreix l'oferta disponible.

A més, per aconseguir adquirir o vendre un habitatge en propietat, hi ha un llarg procés burocràtic. La complexitat d'aquest tipus d'operacions també fa més difícil que es puguin produir.

A la venda d'un habitatge no tot és beneficis. De fet, el propietari de l'immoble venut ha de declarar el guany patrimonial que ha obtingut per aquesta transacció a la declaració de la Renda. Tot i això, hi ha una sèrie d'excepcions.

Si canvies un habitatge habitual per un altre igual no pagues IRPF

Hi ha tres supòsits principals pels quals esteu exempts de pagar l'IRPF. Per exemple, si has venut el que fins llavors era el teu habitatge i fas servir aquests guanys per comprar-ne un de nou. En aquest cas, hi has d'haver viscut tres anys de manera contínua o haver-te canviat de casa per causes justificades.

El nou immoble ha de ser també l'habitual i ha de ser habilitat per viure-hi en 12 mesos des de l'adquisició o la finalització de les obres. A més, comptes amb un termini de reinversió de 24 mesos, tant posteriors com anteriors a la transacció.

Un altre dels requisits és que has de reinvertir tots els diners obtinguts per la venda de la casa habitual. Si aquest no és el cas, l'exempció a pagar l'IRPF només s'aplicarà de manera parcial, declarant els guanys que no has gastat.

Logo de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!

La compravenda d'habitatges a España va assolir les 58.880 transaccions el maig del 2023, segons el que va publicar el Consell General del Notariat. Això suposa un 11,36% menys que el maig del 2022, per la qual cosa s'observa una tendència descendent.

Muntatge de pla general de Madrid i una rodona amb dos ancians
Les persones més grans de 65 anys, un altre dels grups que no ha de pagar | Getty Images, Getty Images Signature

Si entregues el teu habitatge perquè no pots pagar-lo o si ets major de 65 anys, també n'estàs exempt

Altres requisits que es demanen per estar exempt d'aquest pagament és ser major de 65 anys. Tot i això, aquesta possible exempció no s'aplica si el que venen és una segona residència. Se'n podrien salvar si fan servir els diners per constituir una renda vitalícia sota certes condicions.

Han de contractar la renda vitalícia en un termini màxim de sis mesos des de la data de la venda. La suma màxima a reinvertir per gaudir de l'exempció és de 240.000 euros.

A més, la renda ha de ser pagada amb una freqüència igual o inferior a un any i començar a rebre's dins d'un any des de la constitució. Cal comunicar a l'entitat asseguradora o al banc que els diners provenen de la venda d'un habitatge i que es vol acollir a l'exempció.

L'altra possibilitat és no poder fer-te càrrec de la hipoteca de l'habitatge. Si la vas lliurar en dació de pagament, n'estàs exempt. Tot i això, si comptes amb un altre bé en propietat que et permeti satisfer aquest deute, hauràs de fer front al pagament.