Muntatge amb estació d'ITV i cercle groc amb llums encesos al quadre d'instruments del cotxe

La ITV avisa dels cotxes que no passaran la inspecció a Catalunya aquest any

Els vehicles matriculats a partir del 2008 no passaran la inspecció si el testimoni MIL està encès, ja que es considera una sentència greu

A Espanya hi ha més de 400 estacions d'ITV, de les quals 50 són a Catalunya, segons Gencat. La Inspecció Tècnica de Vehicles té com a objectiu garantir la seguretat del conductor.

Per això, s'inicia un reconeixement del vehicle que inclou pneumàtics, suspensió, control d'oli, emissió de gasos, etc. Aquest control s'executa en diferents periodicitats segons l'antiguitat del vehicle.

Cada any són més els requisits per passar aquest examen. Una revisió que a més de ser un maldecap per a molts conductors, suposa un cost econòmic. Aquest 2024, els cotxes matriculats a partir del 2008 estan al punt de mira.

Aquests no passaran la inspecció si s'observa que al quadre d'instruments hi ha alguna llum fixa encesa que indica una fallada de gravetat. És el cas del testimoni MIL. Para atenció.

Però què és el testimoni MIL?

El testimoni MIL (Malfunction Indicator Light) ens indica una avaria o fallada al motor que identifiquem mitjançant una llum groga que apareix al quadre d'instruments del vehicle.

S'encén quan girem la clau de contacte i s'apaga en arrencar el motor del cotxe. Però, si aquesta llum roman encesa amb el motor en marxa, significa que hi ha un defecte greu. El nostre vehicle no passarà la ITV, ja que presenta condicions inadequades per a l'assaig.

La mesura ha estat imposada per a aquells cotxes matriculats a partir del 2008. Però això no significa que els anteriors a aquesta data puguin passar la ITV. Significa que la revisió mèdica del testimoni MIL en cotxes anteriors a aquesta data no serà obligatori.

D'altra banda, hi ha diverses sancions econòmiques per no complir pràctiques relacionades amb la ITV i que són sancionables pels cossos de seguretat. Una és circular amb la ITV caducada que suposarà una sanció econòmica de 200 euros.

Entre les sancions més greus hi ha la de circular amb un adhesiu fals, després que el cotxe no hagi passat la ITV. Per a aquests casos, s'imposa una sanció de 720 euros. També es considera de gravetat circular sense que el cotxe hagi passat la ITV i sense adhesiu, amb una sanció de 500 euros.