Caixer

Ja pots demanar l'ajuda de 200 €: formulari i documents necessaris per fer-ho

Des d'avui fins al 31 de març ja és possible sol·licitar el xec anticrisi

L'anunciat xec anticrisi que havia promès el govern espanyol ja és una realitat. Des d'aquest dimecres, 15 de febrer, es pot sol·licitar l'ingrés d'aquesta ajuda de 200 €. Això sí, abans de res seria convenient consultar els requisits i documents necessaris per demanar-la.

El termini per a aquesta subvenció s'allargarà fins al pròxim 31 de març, la qual sorgeix amb la intenció d'esmorteir l'increment de la inflació i els preus dels aliments.

El formulari per a les persones interessades ja està disponible a la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. A aquesta ajuda podran optar les persones físiques amb uns nivells d'ingressos i patrimoni baixos. A més, durant l'any passat calia que fossin assalariats, autònoms o rebessin una prestació o subsidi per desocupació.

Com sol·licitar l'ajuda de 200 € a partir d'avui

Per demanar el xec de 200 €, cal comptar amb certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve. S'ha d'introduir al formulari el DNI, la data de validesa i el pin que ens facilitarà l'administració.

Muntatge amb una imatge d'un bitllet de 200 euros
Hi ha una sèrie de requisits per optar al xec anticrisi. | Catalunya Diari

Si no disposem d'aquests sistemes, resultarà impossible presentar la sol·licitud. Aclareixen que hi ha la possibilitat que una tercera persona presenti el formulari per apoderament o col·laboració social. Caldrà que consignen el NIF de la persona sol·licitant, així com el de les persones que resideixen al mateix domicili. A més, s'ha de facilitar un número de compte perquè facin efectiu l'ingrés de 200 €.

Quins documents cal aportar?

No caldrà facilitar cap tipus de documentació. La Seguretat Social i altres organismes s'ocuparan de trametre la informació necessària a l'Agència Tributària. Aquests seran els encarregats de comprovar que es compleixen totes les exigències necessàries.

Insisteixen en la necessitat d'incloure el número de compte de la persona sol·licitant de l'ajuda perquè puguin fer l'abonament. Tot i això, en les últimes hores Hisenda ha inclòs una documentació extra que cal aportar: un justificant que han d'incloure algunes parelles de fet.

Només hauran de facilitar aquesta documentació extra si marquen la casella següent. «No presto el meu consentiment per a la consulta dels Registres de parelles de fet». A més, aquest justificant es pujarà a través de l'apartat «Aportar documentació complementària», assenyala Hisenda al seu web.

Imatge d'una persona teclejant en un ordinador
No cal aportar cap documentació concreta, excepte algunes parelles de fet. | GETTY IMAGES

Qui pot cobrar l'ajuda de 200 €?

Només podran optar al xec anticrisi les persones que estiguessin durant el 2022 com a assalariats, autònoms o percebessin una prestació o subsidi de l'atur. Els ingressos han d'estar per sota de 27.000 € anuals, mentre que el patrimoni no pot superar els 75.000 €.

En aquest darrer apartat no es té en compte l'habitatge habitual. A més, exclouen de l'ajuda els pensionistes i beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital. Des del govern espanyol entenen que les pujades de les pagues ja han aconseguit esmorteir l'important augment dels preus.

Quant de temps triguen a pagar els 200 €?

Els 200 € s'abonaran en un únic pagament mitjançant una transferència bancària. El període per realitzar aquest ingrés serà com a màxim de tres mesos des que finalitzi el termini el pròxim 31 de març. Per tant, a tot tardar, es rebrà l'ajuda el 30 de juny del 2023.

Com es fa el còmput d'ingressos i patrimoni?

El càlcul dels ingressos i de patrimoni es farà tenint en compte els imports conjunts amb el cònjuge o parella de fet. També amb aquelles persones que poguessin donar dret a aplicar el mínim per descendents regulat a la Llei 35/2006, de 28 de novembre. Per concretar aquestes circumstàncies es prendrà com a referència la situació que hi hagués a 31 de desembre de 2022.

Logotip de l'aplicació WhatsApp NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp